Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

CBŚP zainicjowało projekt „White Snow”

W Brukseli odbyło się spotkanie inauguracyjne projektu „White Snow”, którego głównym celem jest wdrożenie zunifikowanych interoperacyjnych działań w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej o zasięgu międzynarodowym. Projekt jest inicjatywą CBŚP oraz włoskiej CDA. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele MSWiA, KGP, CBŚP oraz Włoch, Hiszpanii, Litwy, Niderlandów, Szwecji, Kolumbii i wielu instytucji zwalczających przestępczość narkotykową.

W siedzibie Stałego Przedstawicielstwa Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli odbyło się spotkanie otwierające projekt „Poprawa egzekwowania prawa w obszarze zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, w szczególności kokainy oraz narkotyków syntetycznych White Snow”. Projekt jest inicjatywą Centralnego Biura Śledczego Policji oraz włoskiej Centralnej Dyrekcji Antynarkotykowej i jest realizowany w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego – Komponent Policja.

Liderem projektu „White Snow” jest konsorcjum założone przez Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA, Komendę Główną Policji reprezentowaną przez Centralne Biuro Śledcze Policji oraz włoską Centralną Dyrekcję Antynarkotykową.

W spotkaniu otwierającym projekt stronę polską reprezentowali: Dyrektor Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA Pan Mariusz Kasprzyk, I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak i Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Paweł Półtorzycki.

W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Włoch, Hiszpanii, Litwy, Niderlandów, Szwecji, Kolumbii, a także przedstawiciele Komisji Europejskiej, Sekretariatu Generalnego Rady Unii Europejskiej, Interpolu, Europolu, Frontexu, Stałego Przedstawiciela Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej w Brukseli oraz europejskich platform działających na rzecz zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej „EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne” oraz „EMPACT Marihuana, Kokaina, Heroina”. Podczas spotkania omówiono założenia projektu oraz jego poszczególne moduły ukierunkowane na cele strategiczne, szkoleniowe i operacyjne.

Projekt jako cel podstawowy zakłada wdrożenie multidyscyplinarnych, międzynarodowych działań w zakresie zwalczania zorganizowanej przestępczości narkotykowej, ze szczególnym uwzględnieniem rozpoznawania nowych szlaków i metod przemytu kokainy, a także likwidacji nielegalnych laboratoriów narkotyków syntetycznych.

Powrót na górę strony