Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odpowie za bezpodstawne wezwanie służb

Data publikacji 10.01.2022

Miał być mężczyzna, który połknął żyletkę i potrzebował pilnej pomocy, a okazało się, że pod adresem wskazanym w zgłoszeniu na numer alarmowy 112 znajduje się... grupa młodych osób i żadna z nich pomocy nie potrzebuje . Osoba odpowiedzialna za ten czyn poniesie odpowiednią karę. Oprócz konsekwencji prawnych i finansowych, pamiętajmy o tym, że blokując telefon alarmowy uniemożliwiamy połączenie osobie, która naprawdę może tej pomocy potrzebować. Zaangażowanie służb do fikcyjnego zgłoszenia powoduje, że w tym czasie nie mogą one być tam, gdzie taka pomoc jest realnie konieczna.

Kilka dni temu dyżurny oleśnickiej komendy został poinformowany, że w mieszkaniu na terenie miasta ma znajdować się mężczyzna, który połknął żyletkę, a jego życie i zdrowie może być zagrożone.

Funkcjonariusze pilnie udali się pod wskazany adres, gdzie przed blokiem zastali grupę młodych ludzi, która wychodziła z bramy wejściowej do bloku, śmiała się i żartowała. Na pytanie jednego z policjantów czy słyszeli, aby pod podanym adresem ktoś potrzebował pomocy odpowiedzieli, że wychodzą z tego mieszkania, w którym została tylko jedna osoba. W związku, że policjanci posiadali numer telefonu do osoby zgłaszającej wykonali połączenie. W chwili gdy funkcjonariusz wykonywał połączenie u jednej z osób słychać było dzwonek telefonu. Okazało się, że w historii połączeń widniał wybierany numer alarmowy. Właściciel telefonu zaprzeczył, aby wzywał służby do takiej sytuacji.

Po rozmowie z dyżurnym jednostki ustalono, że zarejestrowane nagranie zgłoszenia wskazało, że dzwoniła kobieta. Wśród kobiet, które były na miejscu żadna nie przyznała się do wykonania takiego połączenia. W związku z tą sytuacją, że nikt nie potrzebował pomocy medycznej policjanci przekazali informację do dyspozytora pogotowia ratunkowego, który odwołał zespół medyczny jadący na miejsce. Wszystkie wylegitymowane osoby zostaną przesłuchane na tę okoliczność a sprawca wykroczenia odpowie prawnie.

Przypominamy treść artykułu 66 kodeksu wykroczeń:

§ 1. Kto chcąc wywołać niepotrzebną czynność, fałszywą informacją lub w inny sposób wprowadza w błąd instytucję użyteczności publicznej albo organ ochrony bezpieczeństwa, porządku publicznego lub zdrowia,umyślnie, bez uzasadnionej przyczyny, blokuje telefoniczny numer alarmowy, utrudniając prawidłowe funkcjonowanie centrum powiadamiania ratunkowego - podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny do 1500 zł.
§ 2. Jeżeli wykroczenie spowodowało niepotrzebną czynność, można orzec nawiązkę do wysokości 1000 zł.

Nieuzasadnione wezwanie Policji, pogotowia czy innych służb jest wykroczeniem. Oprócz konsekwencji prawnych i finansowych, pamiętajmy o tym, że blokując telefon alarmowy uniemożliwiamy połączenie osobie, która naprawdę może tej pomocy potrzebować. Zaangażowanie służb do fikcyjnego zgłoszenia powoduje, że w tym czasie nie mogą być w miejscu, gdzie taka pomoc jest konieczna.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Powrót na górę strony