Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi funkcjonariusze w łódzkim garnizonie policji

Data publikacji 11.01.2022

11 stycznia 2022 roku w Oddziale Prewencji Policji w Łodzi odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantów. Łódzki garnizon zasiliło 150 funkcjonariuszy, w tym 93 policjantów i 57 policjantek. Dobór do służby prowadzony jest w systemie ciągłym, a najbliższy termin przyjęcia zaplanowano na 7 marca 2022 roku.

Na zaproszenie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi nadinspektora Sławomira Litwina w uroczystości udział wzięli Pierwszy Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk, Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Robert Baryła, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego w Łodzi ks. ppor. Jacek Syjud, przedstawiciele kadry kierowniczej Łódzkiego Garnizonu Policji, przewodniczący NSZZ Policjantów nadkom. Krzysztof Balcer, Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku Jarosław Olbrychowski i Wiceprezes Zarządu Józef Kuczka.

Rotę ślubowania za nadinspektorem Sławomirem Litwinem wypowiedzieli nowo przyjęci funkcjonariusze:

"Ja, obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, świadom podejmowanych obowiązków policjanta, ślubuję: służyć wiernie Narodowi, chronić ustanowiony Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej porządek prawny, strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli, nawet z narażeniem życia. Wykonując powierzone mi zadania, ślubuję pilnie przestrzegać prawa, dochować wierności konstytucyjnym organom Rzeczypospolitej Polskiej, przestrzegać dyscypliny służbowej oraz wykonywać rozkazy i polecenia przełożonych. Ślubuję strzec tajemnic związanych ze służbą, honoru, godności i dobrego imienia służby oraz przestrzegać zasad etyki zawodowej."

Ślubujący tego dnia policjanci zostali przyjęci 30 grudnia 2021 roku. Łącznie w ubiegłym roku wpłynęło blisko 1100 podań o przyjęcie do służby. Przyjęto 572 policjantów. Po szkoleniu podstawowym rozpoczną służbę w jednostkach policji naszego garnizonu. 1 stycznia 2022 roku w garnizonie łódzkim zatrudnionych było 6056 policjantów. Na cały rok 2022 zaplanowano pięć terminów przyjęć do służby:

 • 7 marca,
 • 14 czerwca,
 • 2 sierpnia,
 • 19 września,
 • 29 grudnia.

Nowo przyjętych policjantów osobiście powitał w szeregach formacji Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin, który w krótkim przemówieniu podkreślił znaczenie i rolę Policji w społeczeństwie w tych szczególnie trudnych czasach. Pogratulował policjantom wyboru tak odpowiedzialnej służby, z którą człowiek wiąże się zwykle na całe życie. Głos zabrali także zaproszeni goście: Pierwszy Wicewojewoda Łódzki Karol Młynarczyk oraz Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Robert Baryła.

Po uroczystości Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Robert Baryła przekazał kluczyki od dwóch pojazdów typu quad na ręce naczelnika wydziału KWP w Łodzi oraz dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Łodzi.
Przypominamy, że kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby w Policji muszą przejść przez kilka etapów postępowania kwalifikacyjnego, które obejmuje m.in. testy z wiedzy, sprawności fizycznej, test psychologiczny, wywiad oraz komisję lekarską.

asp. sztab. Radosław Gwis

 • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, kolumna policjantów.
 • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, poczet sztandarowy.
 • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, wicewojewoda łódzki, komendant wojewódzki policji i wicemarszałek województwa łódzkiego.
 • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, komendant czyta rotę ślubowania.
 • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, policjanci ślubują na sztandar.
 • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, ślubujący policjanci.
 • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów.
 • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, przemowa komendanta.
 • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, przemowa komendanta.
 • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, przemowa wicewojewody.
 • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, przemowa wicemarszałka.
 • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, kolumna policjantów, widok z góry.
 • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, wicemarszałek wręcza kluczyki policjantce.
 • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, goście oglądają quada.
 • Sala gimnastyczna Oddziału Prewencji Policji w Łodzi, uroczystość ślubowania nowo przyjętych policjantów, oficer wręcza legitymację służbową nowemu policjantowi.
Powrót na górę strony