Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sytuacje kryzysowe spowodowane działaniami o charakterze hybrydowym

Data publikacji 17.01.2022

Instytut Służby Prewencyjnej Wydziału Bezpieczeństwa i Nauk Prawnych Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, we współpracy z Rządowym Centrum Bezpieczeństwa, zorganizował 14 stycznia br. w formie zdalnej konferencję naukową pt. „Sytuacje kryzysowe spowodowane działaniami o charakterze hybrydowym”.

Uroczystego otwarcia konferencji oraz powitania gości i uczestników dokonała insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie wspólnie z płk. Konradem Korpowskim – Dyrektorem Rządowego Centrum Bezpieczeństwa oraz Panem Grzegorzem Matyasikiem – Zastępcą Dyrektora RCB.

Głównym celem konferencji były rozważania naukowe o działaniach hybrydowych, które są kluczowym problemem bezpieczeństwa wewnętrznego i bezpieczeństwa międzynarodowego. Wśród zaprezentowanych zagadnień znalazły się aspekty teoretyczne dotyczące działań hybrydowych, jak również charakterystyka tych działań i ich skutków.

Przedmiotem rozważań była również kwestia kierowania i dowodzenia w sytuacjach kryzysowych w zagrożeniach hybrydowych, jak również warunki zapewnienia bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej i prawidłowego przygotowania kadr administracji w przypadku takich działań, z uwzględnieniem zagrożeń w cyberprzestrzeni.

Podjęto także tematykę, tak bardzo dziś aktualną, a związaną z problemem migracji, która jest elementem współczesnych działań hybrydowych. Podniesione podczas konferencji zagadnienia omówiono w oparciu o badania naukowe doświadczonych teoretyków i praktyków w tym względzie.

Wśród prelegentów znaleźli się: prof. dr hab. inż. Waldemar Kitler z Akademii Sztuki Wojennej, prof. dr hab. inż. Grzegorz Sobolewski i dr hab. Weronika Jakubczak ze Szkoły Głównej Służby Pożarniczej, prof. dr hab. inż. Jarosław Wołejszo z Akademii Kaliskiej, a także przedstawiciele WSPol prof. dr hab. inż. Ryszard Jakubczak, dr hab. Agata Tyburska i dr hab. Jarosław Truchan oraz przedstawiciele RCB dr Witold Skomra i Pani Beata Janowczyk.

Na zakończenie insp. dr hab. Iwona Klonowska – Komendant-Rektor WSPol oraz Pan  Grzegorz Matyasik – Zastępca Dyrektora RCB podziękowali wszystkim za udział w konferencji. Organizatorzy zwrócili się także do członków komitetu naukowego, komitetu organizacyjnego i prelegentów dziękując im za chęć zaprezentowania swojej wiedzy, doświadczenia i dorobku, za wkład naukowy oraz wsparcie przedsięwzięcia.

(WSPol Szczytno / sc )

Powrót na górę strony