Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Porozumienie Policji z Uniwersytetem

Data publikacji 20.01.2022

Dziś Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy podpisał umowę o współpracy z Rektorem Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. To współdziałanie przyniesie korzyści każdej ze stron.

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy reprezentował Rektor Uczelni - prof. dr hab. Jacek Woźny, a Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy – nadinsp. Piotr Leciejewski.

Umowa stanowi, iż UKW w Bydgoszczy i KWP w Bydgoszczy podejmą współpracę w celu zapewnienia wysokiego poziomu praktycznego kształcenia studentów UKW i efektywnego wykorzystywania w przyszłości nabytej przez nich wiedzy oraz umiejętności. Umożliwia także korzystanie przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy z kompleksu infrastruktury Uniwersytetu.

Współpraca ta będzie realizowana m.in. poprzez:
•    realizację wspólnych badań naukowych,
•    wspieranie kształcenia na kierunku kryminologia przez umożliwienie studentom odbywania praktyk studenckich w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy,
•    przygotowanie wspólnych publikacji naukowych i dydaktycznych.

Bliskość lokalowa obu instytucji, a przede wszystkim zbieżność w zakresie tematyki kryminologii, są istotnym czynnikiem sprzyjającym podpisaniu tego porozumienia. Korzyści dla obu instytucji są bezdyskusyjne, a wkrótce powinny przynieść wymierny efekt.  

 

  • Podpisane porozumienia przy stole konferencyjnym.
  • Przekazanie umowy przez podpisujących.
  • Gratulacje z powodu podpisania umowy.
Powrót na górę strony