Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym w Małopolsce po wejściu w życie nowego taryfikatora mandatów

Data publikacji 02.02.2022

Prezentujemy porównanie zdarzeń i naruszeń drogowych ujawnionych w styczniu 2022 r. do stycznia 2021 r. - w kontekście wysokich mandatów wynikających z nowego taryfikatora obowiązującego od 1 stycznia br.

W Małopolsce w styczniu 2022 roku doszło do 100 wypadków - co w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego oznacza  spadek tego typu zdarzeń o 20, tj. o 17 %

W tych wypadkach zginęło 7 osób  (w tym 6 pieszych) – tj.  spadek liczby ofiar śmiertelnych o 3, tj. o 30 %  w porównaniu do stycznia 2021 roku,  a rannych zostało 118 osób - spadek liczby rannych o 29, tj. o 20 %.

W związku z tym, że do największej liczby wypadków z udziałem pieszych dochodzi na przejściach dla pieszych, policjanci ruchu drogowego zintensyfikowali nadzór na przejściami dla pieszych, wobec czego w analizowanym okresie o 7,5 % wzrosła liczba ujawnionych przekroczeń prędkości w rejonach przejść dla pieszych.

Jednak generalnie, na obszarze województwa, o  35  % spadła liczba ujawnionych przypadków złamania limitu dozwolonej prędkości jazdy, przy czym liczba ujawnionych przekroczeń prędkości o ponad 50 km/h w terenie zabudowanym (czyli w sytuacji gdy następuje obligatoryjne zatrzymanie prawa jazdy)  obniżyła się o 71 %.

Liczba ujawnionych wykroczeń popełnionych przez kierujących wobec pieszych spadła o 47  %  a o 39  % spadła liczba ujawnionych wykroczeń popełnionych przez pieszych (przy czym np.  

spadek o 33 % odnotowano też w kategorii nieustępowania pierwszeństwa pojazdowi).

O 42  % spadła liczba ujawnionych wykroczeń polegających na nieprawidłowym wyprzedzaniu.  Liczba stwierdzonych wykroczeń  polegających  na korzystaniu podczas jazdy z telefonu wymagającego  trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku spadły o 23 %.

Liczba nałożonych przez policjantów środków karnych (mandaty, wnioski o ukaranie do sądu)  na uczestników ruchu drogowego generalnie spadła o 30 % w porównaniu do stycznia 2021 roku gdyż kierujący są obecnie bardziej zdyscyplinowani i policjanci mają mniej powodów do interwencji.

Jeśli chodzi o liczbę nietrzeźwych kierujących  to w styczniu 2022 roku wyniosła ona 306, natomiast w styczniu 2021 roku wyniosła ona 292.

  • policjant ruchu drogowego mierzy prędkość jadącego pojazdu
  • oznakowany radiowóz
  • policjant ruchu drogowego mierzy prędkość na drodze
  • policjant ruchu drogowego przy radiowozie
  • policjant ruchu drogowego wskazuje pomiar prędkości kierowcy
Powrót na górę strony