Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podkarpacka Policja podsumowała 2021 rok

Data publikacji 10.02.2022

Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie insp. Dariusz Matusiak, podczas dzisiejszej odprawy służbowej, podsumował stan bezpieczeństwa w województwie podkarpackim i zaprezentował efekty działań Policji. W spotkaniu, które odbywało się z wykorzystaniem systemu wideokonferencyjnego, wzięli udział wojewoda i marszałek województwa podkarpackiego.

Dziś, w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie odbyła się doroczna odprawa kadry kierowniczej podkarpackiej Policji, podczas której podsumowano miniony rok. Z uwagi na sytuację epidemiczną, przeprowadzono ją w formule zdalnej, z wykorzystaniem sytemu wideokonferencyjnego. W odprawie uczestniczyła Wojewoda Podkarpacki dr Ewa Leniart oraz Marszałek Województwa Podkarpackiego Władysław Ortyl. Wymiar sprawiedliwości reprezentował Adam Fida Zastępca Prokuratora Regionalnego w Rzeszowie.

Inspektor Dariusz Matusiak Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie omówił stan bezpieczeństwa w 2021 r., priorytety oraz przedstawił efekty działań podkarpackiej Policji.

Miniony rok znów zdominowany był przez pandemię Covid-19, która wpływała na życie publiczne i prywatne mieszkańców. Niezależnie od nowych zadań, jakie postawiono przed Policją, zawsze najważniejsze było bezpieczeństwo obywateli. Jak wynika z badań opinii publicznej, poczucie bezpieczeństwa w naszym regionie od lat utrzymuje się na wysokim poziomie. 86% mieszkańców Podkarpacia deklaruje, że czuje się bezpiecznie w swojej okolicy.

Stan kadrowy podkarpackiej Policji

W podkarpackiej Policji służy 4.511 funkcjonariuszy, zatrudnionych jest też 1.139 pracowników cywilnych. W minionym roku do służby w Policji przyjęto 69 nowych funkcjonariuszy. Na dzień 31 grudnia 2021 r. w garnizonie były 24 wakaty.

Uspołecznienie służby w Policji

Jednym z kierunków rozwoju Policji w ostatnich latach jest uspołecznianie jej pracy. Temu służy rozbudowa sieci posterunków, wdrożenie nowej formuły pełnienia służby przez dzielnicowych oraz wprowadzenie narzędzi ułatwiających współpracę ze społeczeństwem. Do końca 2021 r. reaktywowano 15 posterunków, w ubiegłym roku były to posterunki w Grębowie i Świlczy. Planowane jest utworzenie 4 kolejnych.

Należy wspomnieć, że Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa z powodzeniem funkcjonuje od ponad pięciu lat. W tym czasie mieszkańcy Podkarpacia wskazali prawie 104 tysiące miejsc lub zdarzeń, które w ich ocenie są niebezpieczne bądź uciążliwe. W minionym roku, funkcjonariusze sprawdzili niemal 20 tysięcy nowych zgłoszeń. Blisko połowa z nich została potwierdzona i wyeliminowana ((47,6%). Mieszkańcy, jako najbardziej uciążliwe wskazywali przekraczanie dozwolonej prędkości (8740), nieprawidłowe parkowanie (3362) oraz spożywanie alkoholu w miejscach niedozwolonych (1902).

Profilaktyka społeczna

Podkarpacka Policja, mimo ograniczeń spowodowanych pandemią prowadziła szeroko zakrojone działania prewencyjne, wdrażając programy profilaktyczne m.in. „Cyberbezpieczni”, „Kręci mnie bezpieczeństwo”, „Fałszywy telefon - zagrożone oszczędności” czy poprawiające bezpieczeństwo w ruchu drogowym, skierowane wobec niechronionych użytkowników dróg – pieszych, rowerzystów i motocyklistów.

Służba w czasach pandemii

Rok 2021, jak i poprzedni, upłynął pod znakiem walki z epidemią koronawirusa. Choroba dotknęła wiele osób, dla niektórych jej skutki były tragiczne. Policjanci realizowali wiele zadań związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli. Każdego dnia kontrolowali osoby objęte kwarantanną, w ciągu roku przeprowadzili 3.768.130 sprawdzeń. Funkcjonariusze prowadzili też kontrole w miejscach, gdzie obowiązywały obostrzenia: w placówkach handlowych, usługowych i w środkach komunikacji publicznej czy miejscach gromadzenia się osób.

Niezależnie od tych działań, policjanci każdego dnia podejmowali interwencje, najczęściej domowe, w miejscach publicznych czy związane z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. W ciągu całego roku, takich interwencji było ponad 150 tysięcy.

Stan bezpieczeństwa na podkarpackich drogach

W ubiegłym roku, na drogach województwa podkarpackiego doszło do 1.221 wypadków, o 53 więcej niż przed rokiem. W tych wypadkach zginęło 95 osób ( o 37 mniej), a 1.442 osoby zostały ranne (ta liczba zwiększyła się o 201). W ciągu całego roku policjanci przeprowadzili blisko 480 tys. kontroli stanu trzeźwości. Ujawnili 4179 nietrzeźwych kierujących, o 658 więcej niż w 2020 r. Ujawnili 77 kierujących będących pod wpływem środków odurzających.

W 2021 r. wzrosła liczba przekroczeń dopuszczalnej prędkości, takich wykroczeń odnotowano na podkarpackich drogach ponad 120 tysięcy. Natomiast liczba ujawnionych przekroczeń o co najmniej 50 km/h w obszarze zabudowanym, zmniejszyła się z 4317 (w 2020 r.) do 3861.

Wsparcie ochrony granicy wschodniej RP

Od września 2021 r. policjanci garnizonu podkarpackiego wspierają działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i porządku publicznego w strefie nadgranicznej. Do służby w woj. podlaskim i lubelskim skierowano łącznie 559 funkcjonariuszy.

Wysoka skuteczność w zwalczaniu przestępczości

Województwo podkarpackie jest jednym z najbezpieczniejszych regionów w kraju. Wskaźnik zagrożenia przestępczością dla naszego województwa jest najniższy w kraju (698 przestępstw na 100 tys. mieszkańców).

W ubiegłym roku, na Podkarpaciu stwierdzono  29.606 przestępstw, to o 2.692 mniej niż w roku poprzednim (-8,3%). Zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych, których odnotowano 15.012. Rok wcześniej było ich o 139 więcej. Do 72,2% wzrósł poziom wykrywalności przestępstw kryminalnych. W toku przeprowadzonych postępowań ustalono 11.784 podejrzanych,  w tym 318 nieletnich. 4.086 sprawców policjanci zatrzymali na gorącym uczynku.

Przestępstwa, które określamy mianem pospolitych, obejmują siedem kategorii przestępstw, to między innymi kradzieże, włamania, bójki i pobicia, rozboje, uszkodzenia ciała i zniszczenie mienia. Ogólna liczba przestępstw tego rodzaju wyraźnie się zmniejszyła i wyniosła w 2021 r. 5.649, to o 551 mniej niż rok wcześniej (spadek o 9%).

W większości kategorii przestępstw odnotowaliśmy zmniejszenie ich liczby. Zdecydowanie mniej było kradzieży z włamaniem, w 2021 r. odnotowano ich 1.454, a rok wcześniej 1.902 (spadek o 23%), rozbojów – 126 (w 2020 -152), bójek i pobić - 121, rok wcześniej 137, uszczerbek na zdrowiu – 391, w 2020 r. 406. Odnotowano 1.310 przestępstw uszkodzenia mienia, rok wcześniej 1.420. Jak wynika ze statystyk, o około 3% wzrosła liczba kradzieży, natomiast mniej skradziono samochodów - spadek z 61 (w 2020) do 53. W 2021 r. odnotowano 19 zabójstw, bądź ich usiłowań. Rok wcześniej było ich 11.

Odnotowano wzrost liczby przestępstw drogowych z 3.251 w 2020 r. do 3.350 w 2021 r. Zwiększyła się liczba przypadków kierowania pojazdem w stanie nietrzeźwości. W minionym roku było ich 2.751 ( wzrost o 216).

Podkarpacka Policja osiąga sukcesy w zwalczaniu przestępczości narkotykowej. W minionym roku ujawniono 2.153 przestępstwa, to o 211 więcej niż rok wcześniej. Policjanci zabezpieczyli blisko 168 kg narkotyków, udaremniając tym samym wprowadzenie ich do obrotu.  
Skuteczne były też działania funkcjonariuszy zwalczających przestępczość gospodarczą, szczególne podatkową, dotyczącą zamówień publicznych czy działania na szkodę interesów Unii Europejskiej. Wciąż priorytetem i wyzwaniem jest zwalczanie cyberprzestępczości i w tym obszarze podkarpacka Policja jest skuteczna.

Miniony rok pokazał, że Policja jest skuteczna w odzyskiwaniu mienia przestępców ( o wartości 13,9 mln złotych) oraz zabezpieczaniu mienia przestępców. W 2021roku podkarpaccy funkcjonariusze zabezpieczyli majątek podejrzanych o łącznej wartości przekraczającej 26,8 mln złotych.

Logistyka - inwestycje i zakupy

Środki z Programu Modernizacji Służb Mundurowych pozwoliły na realizację ważnych inwestycji. W ubiegłym roku zakończono budowę nowej siedziby KPP w Jaśle (wartość 26,1 mln zł), modernizację budynków komend miejskich w Krośnie (8,3 mln zł) i Tarnobrzegu (4,7 mln zł). Przeprowadzono remonty policyjnych obiektów o wartości 2,4 mln zł.

W minionym roku policyjna flota powiększyła się o 84 nowe pojazdy służbowe, w tym zakup 27 radiowozów był współfinansowany ze środków przekazanych przez samorządy lokalne. W 2021 r. środki przekazane na Fundusz Wsparcia Policji przekroczyły 2,5 mln złotych.

 

Powrót na górę strony