Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Będzie nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach

Data publikacji 10.02.2022

Policja w powiecie myślenickim to 174 funkcjonariuszy oraz 33 pracowników cywilnych. Dbają o bezpieczeństwo ok. 129 tys. mieszkańców tego regionu. Dlatego tak ważna jest inwestycja, która dziś została zainicjowana w oparciu o współpracę administracji rządowej i samorządowej.

List intencyjny dotyczący budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej w Myślenicach podpisali w Małopolskim Urzędzie Wojewódzkim w Krakowie: wojewoda małopolski Łukasz Kmita, poseł Władysław Kurowski, marszałek województwa małopolskiego Witold Kozłowski, wicemarszałek województwa małopolskiego Łukasz Smółka, starosta myślenicki Józef Tomal, burmistrz miasta i gminy Myślenice Jarosław Szlachetka oraz komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. Michał Ledzion. W uroczystości udział wzięli również radni województwa małopolskiego Stanisław Bisztyga i Robert Bylica. Obecny był także komendant powiatowy Policji w Myślenicach insp. Maciej Kubiak.

 

Inwestycje w służby mundurowe = inwestycje w bezpieczeństwo

– Nowa siedziba Komendy Powiatowej w Myślenicach będzie kolejną w Małopolsce inwestycją w służby mundurowe, a tym samym – inwestycją w bezpieczeństwo Małopolan. To kwestia lepszych warunków pracy dla myślenickich funkcjonariuszy, a zarazem nowoczesnego wyposażenia i większej funkcjonalności choćby w zakresie liczby miejsc parkingowych. Krótko mówiąc – to nowa jakość i nowe standardy. Rząd Premiera Mateusza Morawieckiego w ramach programu modernizacji służb mundurowych na lata 2022-2025 największe środki – prawie 6,5 mld zł – przeznaczy właśnie na wzmocnienie Policji – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

Gramy do jednej bramki

Na mocy podpisanego listu intencyjnego Wojewoda Małopolski, działając w imieniu Skarbu Państwa, podejmie działania w kierunku przekazania Staroście Myślenickiemu części działki w Myślenicach niezbędnej do budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji. Zarząd Województwa Małopolskiego deklaruje zaś m.in. podjęcie działań w kierunku zabezpieczenia w budżecie Województwa Małopolskiego na 2022 rok środków finansowych na rzecz Funduszu Wsparcia Policji na wykonanie koncepcyjnego projektu architektonicznego. Z kolei Gmina Myślenice nabędzie na własność działki osób fizyczne przeznaczone pod budowę oraz dokona zmian w planie miejscowym. Starosta Myślenicki natomiast m.in. sfinansuje i przekaże na rzecz Komendy Wojewódzkiej Policji badania geologiczne i geotechniczne terenu, na którym ma zostać zrealizowana inwestycja.

– Ten list intencyjny będzie podstawą powstania Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach – uruchomienia wielowymiarowych i zróżnicowanych działań stanowiących kanwę inwestycji ważnej dla całego powiatu. Podpisując ten list, zgodnie potwierdzamy, że bezpieczeństwo Małopolan jest dla nas najważniejsze. Zjednoczyliśmy się wokół wspólnego celu i jesteśmy zdeterminowani, aby sfinalizować tę inwestycję. Dołożę wszelkich starań, aby koordynować te działania i aby ta inwestycja jak najszybciej stała się faktem – mówi wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

– Dziękuję Wojewodzie, że wziął patronat nad tym ważnym przedsięwzięciem. Nowe inwestycje to poprawa warunków bytowania policjantów, ale też podniesienie bezpieczeństwa nas wszystkich. Jesteśmy tu razem, co pokazuje, że bezpieczeństwo jest ponad wszelkimi podziałami. To pierwszy krok – tak ważny, by ta inwestycja mogła powstać. Po podpisaniu listu intencyjnego przystępujemy do dalszej, intensywnej pracy. Mam nadzieję, że już wkrótce, za kilka lat, otworzymy nową siedzibę Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach – mówi poseł Władysław Kurowski.

– Bezpieczeństwo mieszkańców Małopolski stanowi dla samorządu województwa jeden z priorytetów. Dlatego od lat wspieramy wszystkie służby, które za nie odpowiadają. Każdego roku do małopolskich jednostek przekazujemy środki finansowe, dzięki którym możemy poprawiać komfort i efektywność działań poszczególnych służb – a to bezpośrednio przekłada się na ochronę mieszkańców. Podpisany dziś list intencyjny, określający zasady realizacji zadania związanego z powstaniem Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, przyczyni się do wzrostu szeroko pojętego bezpieczeństwa w regionie – mówi marszałek Witold Kozłowski.

– Jednym z najistotniejszych filarów zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu jest współpraca różnych instytucji w tym zakresie oraz zrozumienie potrzeby unowocześniania i ulepszania zarówno samych działań, jak i infrastruktury służącej temu celowi. W Małopolsce od lat ta współpraca jest niezmiennie na bardzo wysokim poziomie. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim sygnatariuszom podpisywanego listu intencyjnego za zaangażowanie i deklarowaną pomoc, bez której myślenicka, ale i małopolska Policja nie będzie w stanie sprostać temu przedsięwzięciu – mówi komendant wojewódzki Policji w Krakowie nadisp. Michał Ledzion.

– Ziemia myślenicka to atrakcyjne i bezpieczne miejsce zamieszkania, ale bezpieczeństwa nigdy za wiele. Przykro mi, jak widzę, w jakich warunkach pracują funkcjonariusze w Myślenicach, w budynku, który pamięta czasy Gomółki i Gierka. Starostwo Powiatowe rozpoczyna dzisiaj prace, które przysłużą się także mieszkańcom – mówi starosta Józef Tomal.

– To bardzo ważna chwila dla mieszkańców miasta i gminy Myślenice, ale też dla wszystkich Małopolan. Musieliśmy znaleźć odpowiednie miejsce, które spełniałoby wymogi funkcjonariuszy, ale także potrzeby mieszkańców. Budynek, który obecnie pełni funkcję Komendy Powiatowej Policji w Myślenicach, nie spełnia w sposób zadowalający swojej roli. Jako gmina zakupimy i następnie przekażemy nieruchomości, które posłużą do scalenia gruntów pod nową komendę. Jako burmistrz pragnę podziękować, że idea budowy połączyła administrację rządową i jednostki samorządu terytorialnego. Bardzo dziękuję – mówi burmistrz Jarosław Szlachetka.

W powiecie myślenickim funkcjonują obecnie trzy jednostki Policji: Komenda Powiatowa Policji w Myślenicach (138 funkcjonariuszy), Komisariat Policji w Dobczycach (31 funkcjonariuszy) oraz Posterunek Policji w Sułkowicach (5 funkcjonariuszy). We wszystkich tych jednostkach pracują również pracownicy cywilni – jest ich 33.

Inwestycje w małopolską Policję

– Ostatnie lata to dobry czas dla małopolskiej Policji. Przywracane są komisariaty, realizacji doczekały się liczne inwestycje – powstają nowoczesne siedziby, modernizowane są istniejące komendy, komisariaty czy posterunki. Małopolska bardzo konkretnie skorzystała z rządowego Programu Modernizacji Policji. Odtworzone w latach 2016-2020 posterunki w Zakliczynie, Szerzynach, Jodłowniku, Trzcianie i Sułkowicach były wyczekiwane przez Mieszkańców. Tak samo ważne będą – planowane do otwarcia w 2022 i 2023 roku – posterunki w Łużnej, Nowym Brzesku czy Krościenku nad Dunajcem – podkreśla wojewoda małopolski Łukasz Kmita.

We wrześniu 2020 r. oddano do użytku nowy budynek komisariatu w Kluczach. Środki na inwestycję pochodziły z budżetu gminy Klucze (550 tys. zł) oraz budżetu Policji, w tym większość z rządowego Programu Modernizacji Policji. Całkowity koszt budowy wyniósł około 6 mln. zł.

W lutym 2021 r. policjanci przenieśli się do nowego budynku Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Koszt budowy i wyposażenia nowej komendy wyniósł około 33 mln zł i został sfinansowany ze środków Programu Modernizacji Policji oraz z Funduszu Wsparcia Policji (4,4 mln złotych).

W grudniu 2021 roku odbyło się oficjalne otwarcie nowego budynku Komisariatu Policji w Szczawnicy. Wartość inwestycji opiewa na kwotę ponad 10 mln zł. Działki o powierzchni ponad 25 arów przekazał samorząd Szczawnicy, zaś środki na inwestycje pochodzą z Programu Modernizacji Policji.

W pierwszej połowie 2022 roku policjanci wprowadzą się do kolejnych nowoczesnych siedzib: Posterunku Policji w Uściu Gorlickim, Komisariatu Policji w Wojniczu i Komisariatu Policji w Zatorze. Na 2023 roku planowane jest ukończenie budowy nowej siedziby komisariatu V w Krakowie. Jej wartość to ponad 26 mln zł.

Planowane są kolejne inwestycje, m.in. budowa nowej siedziby Posterunku Policji w Krościenku nad Dunajcem, nowoczesna komenda wielickiej Policji oraz budowa nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

Więcej informacji TUTAJ

W 2021 roku Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie zrealizowała 72 zadania remontowe na terenie całego województwa. W tym roku poza inwestycjami, planowane są kolejne remonty w poszczególnych jednostkach policji w Małopolsce.

Program modernizacji służb mundurowych

23 listopada 2021 roku Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o ustanowieniu „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2022-2025” oraz o zmianie ustawy o Policji i niektórych innych ustaw. W ciągu trwania programu do Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa trafi ponad 10 mld zł.

W ramach Programu największe środki otrzyma Policja. Do najliczniejszej spośród formacji podległych MSWiA trafi prawie 6,5 mld złotych. Państwowa Straż Pożarna otrzyma ponad 1,9 mld zł. Do Straży Granicznej trafi ponad 1,4 mld zł. Natomiast najmniejsza z formacji, czyli Służba Ochrony Państwa zyska 214 milionów złotych.

Program modernizacji służb mundurowych został oparty na dwóch kluczowych segmentach działalności. Pierwszy to część rzeczowa warta prawie 4,4 mld zł. W jej ramach zostanie zakupiony m.in. nowy sprzęt i wyposażenie osobiste funkcjonariuszy oraz zostaną sfinansowane inwestycje budowlane.

Drugi segment to inwestycja w kapitał ludzki. Na tę część zostanie przeznaczone blisko 5,7 mld zł. Pozwoli to m.in. na wzmocnienie etatowe służb mundurowych, wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz podwyższenie wynagrodzeń pracowników służb podległych MSWiA.

Więcej TUTAJ

źródło: https://www.malopolska.uw.gov.pl/

 • sygnotariusze porozumienia na scenie sali konferencyjnej
 • Przemawia wojewoda
 • Napis - program modernizacji dla policji na telebimie przed nim uczestnicy porozumienia
 • przemawia Władysław Kurowski
 • wspólne zdjęcie w trakcie przemówień
 • przemawia Witold Kozłowski - marszałek województwa
 • przemawia komendant wojewódzki - zdjęcie z przodu
 • przemawia komendant wojewódzki za nim uczestnicy spotkania
 • przemawia komendant wojewódzki - podobne zdjęcie profilowe
 • Przemawia starosta myślenicki Józef Tomal
 • przemawia burmistrz Myślenic Jarosław Szlachetka
 • Wojewoda Łukasz Kmita podpisuje list intencyjny
 • poseł Władysław Kurowski podpisuje list intencyjny
 • Marszałek Witold Kozłowski podpisuje list intencyjny
 • Wicemarszałek Łukasz Smółka podpisuje list intencyjny
 • Komendant Wojewódzki podpisuje list intencyjny
 • Komendant Wojewódzki podpisuje list intencyjny za nim uczestnicy
 • Starosta podpisuje list intencyjny
 • Burmistrz podpisuje list intencyjny
 • Wspólne zdjęcie z podpisanymi listami intencyjnymi
 • Komendant wojewódzki udziela wywiadu do telewizji
Powrót na górę strony