Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

MŁODSZY INSPEKTOR WIESŁAW GOM ŻEGNA SIĘ Z MUNDUREM

Data publikacji 25.02.2022

Z policyjnym mundurem po blisko 32 latach żegna się doświadczony policjant- młodszy inspektor Wiesław Gom. Funkcjonariusz, który na wszystkich szczeblach swojej kariery kierował się zasadami nieodzownymi w budowaniu międzynarodowych relacji – zasadą sprawiedliwości, wzajemności i obustronnych korzyści, które zaowocowały trwałym partnerstwem polsko-niemieckim. Ostatnie siedem lat służby to jeszcze większe budowanie relacji i współpracy na stanowisku Oficera Łącznikowego przy Ambasadzie RP w Berlinie. Człowiek, którego aktywność, kreatywność i potencjał wyznaczyły nowe, wysokie standardy współpracy po obu stronach Odry.

Młodszy inspektor Wiesław Gom służbę w Policji rozpoczął pod koniec 1990 roku. W roku 1994 ukończył Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Od 1995 roku nieprzerwanie zajmował się współpracą przygraniczną z Policją niemiecką - początkowo jako Oficer Łącznikowy ówczesnego Komendanta Wojewódzkiego Policji w Zielonej Górze, a od 1999 roku jako Oficer Łącznikowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp. Od 2008 roku pełnił służbę na stanowisku Koordynatora Policji polskiej w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy w Świecku. W 2011 roku w jednostce tej powierzono mu dodatkowo pełnienie funkcji Koordynatora Służb Polskich, odpowiedzialnego za koordynację wspólnych działań Policji, Straży Granicznej i Służby Celnej we współpracy ze służbami strony niemieckiej. To właściwie symbol nowej jakości w polsko – niemieckiej współpracy przygranicznej, gdyż jest to w historii współpracy tych państw pierwsza placówka, w której polscy i niemieccy funkcjonariusze pełnią służbę przy jednym stole i mają ze sobą bezpośredni kontakt. To największy i najszybszy kanał informacyjny w zachodniej Polsce. W dużej mierze dzięki aktywności Wiesława Goma, który współtworzył z partnerami polskich i niemieckich służb wewnętrzne procedury i zasady dobrych praktyk. Te z kolei przekładały się na pozytywną ocenę centrum po obu stronach Odry.

W listopadzie 2014 roku Wiesław Gom obejmuje stanowisko Oficera Łącznikowego polskiej Policji w Niemczech. Na tym stanowisku, kierując się nieprzerwanie swoimi zasadami buduje relacje polsko – niemieckie na szeroką skalę, potwierdzając tym samym swoje wysokie kwalifikacje. Jest człowiekiem aktywnym, kreatywnym i wspierającym każdą inicjatywę służącą pogłębieniu polsko – niemieckiej współpracy.

Człowiek, który na wszystkich szczeblach swojej kariery kierował się zasadami nieodzownymi w budowaniu międzynarodowych relacji – zasadą sprawiedliwości, wzajemności i obustronnych korzyści, które zaowocowały trwałym partnerstwem od początku jego istnienia-  od lat 90-tych. Doceniany nie tylko przez swoich przełożonych, ale i partnera niemieckiego, czego odzwierciedleniem jest odznaczenie orderem za zasługi dla Brandenburgii, które wręczył mu Premier Brandenburgii Dietmar Woidke w 2019 roku Wiesław Gom był pierwszym polskim policjantem, który otrzymał takie odznaczenie.

Za piękną misję, w ostatni dzień jej pełnienia (25 lutego), słowa wdzięczności uznania i podziękowań skierował inspektor Jarosław Pasterski- Komendant Wojewódzki Policji w Gorzowie Wielkopolskim:

„…Ponad 26 lat nieprzerwanej działalności na rzecz polsko-niemieckiego współdziałania, zwłaszcza w terenach przygranicznych, zasługuje na szczególne słowa uznania. Droga zawodowa, zapoczątkowana w ówczesnej Komendzie Wojewódzkiej Policji w Zielonej Górze, następnie kontynuowana w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. oraz w Polsko-Niemieckim Centrum Współpracy Służb Granicznych, Policyjnych i Celnych w Świecku, to dowód zaufania przełożonych, bogatego doświadczenia oraz wyjątkowych zdolności i kompetencji.Dobiegł końca czas wytężonej i pełnej wyzwań służby. To doskonały moment,
by podziękować za Pana zaangażowanie, wzorowe wypełnianie obowiązków i życzliwość. Mimo zamknięcia pewnego rozdziału, jestem głęboko przekonany, że kolejne etapy Pana życia będą w dalszym ciągu pełne sukcesów i spełnionych marzeń. Proszę przyjąć serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, dobrego zdrowia oraz realizacji planów i zamierzeń.”

W tym wszystkim niezwykle istotny okazał się charakter Wiesława. To nie tylko profesjonalista, z ogromnym bagażem wiedzy i doświadczeń ale i wspaniały kolega, którego skromność i uczynność budziła podziw wszystkich tych, z którymi współpracował. Zawsze służył pomocą i wsparciem. Budował mosty. Nigdy nie zostawił nikogo z nierozwiązanym problemem. Dzięki temu jego służba stała się symbolem, z którego Polska Policja jest dumna. Za lata współpracy, poświęceń, ogromne zaangażowanie w służbę, nieocenioną życzliwość i profesjonalizm, przekazujemy wyrazy szczerej sympatii i podziękowań, życząc wiele satysfakcji z realizacji kolejnych planów i zamierzeń już na gruncie prywatnym. Dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności oraz niesłabnącego optymizmu.

 

Opracował: podinspektor Marcin Maludy

Rzecznik Prasowy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wielkopolskim

podinspektor Izabela Antosiak

 • Młodszy inspektor Wiesław Gom przemawia na mównicy.
 • Okolicznościowy list pożegnalny.
 • Młodszy inspektor Wiesław Gom siedzący na sali konferencyjnej.
 • Policjant składa podpis podczas rejestracji na konferencji międzynarodowej.
 • Policjanci zgromadzeni na sali konferencyjnej.
 • Policjanci podczas rozmowy.
 • Policjanci w pomieszczeniu polsko - niemieckiego centrum służb w Świecku.
 • Młodszy inspektor Wiesław Gom rozmawia z innym mężczyzną.
 • Ambasador Polski w Niemczach, a obok niego Młodszy inspektor Wiesław Gom.
 • Policjanci podają sobie ręce podczas konferencji międzynarodowej.
 • Osoby pozujące do zdjęcia.
 • Policjanci podczas rozmowy na konferencji międzynarodowej.
 • Młodszy inspektor Wiesław Gom stojący przy innym mężczyźnie - oboje pozują do zdjęcia.
 • Policjanci z Polski i Niemiec pozujący do zdjęcia.
 • Młodszy inspektor Wiesław Gom.
 • Policjanci z Polski i Niemiec siedzący przy stole.
 • Młodszy inspektor Wiesław Gom z policjantką z Niemiec.
Powrót na górę strony