Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Opolskie włącza się w pomoc ukraińskim policjantom

Data publikacji 10.03.2022

Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Opolu - w ramach ogólnopolskiej akcji Zarządu Głównego - organizuje zbiórkę pieniędzy, w którą włącza się opolska Policja. Zebrane środki finansowe zostaną przeznaczone na najpilniejsze potrzeby funkcjonariuszy ukraińskiej Policji.

Nawiązany kontakt z Koleżankami i Kolegami z Ukrainy pozwala na bieżąco weryfikować potrzeby i braki z jakimi się obecnie borykają. Funkcjonariusze ukraińskiej Policji walczą „ramię w ramię” z żołnierzami o niepodległość swojej ojczyzny, dlatego czujemy obowiązek pomocy i wsparcia naszych kolegów.

W związku z powyższym Zarząd Wojewódzki NSZZ Policjantów w Opolu wspólnie z opolską Policją podjął decyzje o finansowym wsparciu zakupów, jakie na potrzeby funkcjonariuszy ukraińskiej Policji prowadzi Zarząd Główny NSZZ Policjantów.

 

Zachęcamy do wsparcia naszych kolegów!

Wpłat można dokonywać na rachunek bankowy PKO BP S.A. Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Opolu w terminie do 21 marca 2022 rok.

NUMER RACHUNKU 19 1020 3668 0000 5502 0436 9815 z dopiskiem

Pomoc ukraińskim policjantom”

 

Zebrane środki finansowe zostaną przekazane przez Zarząd Wojewódzki na konto bankowe Zarządu Głównego NSZZZ Policjantów, który dokona stosownych i niezbędnych zakupów. Pozyskane w ten sposób środki ochrony osobistej, łączności, leki, żywność (zależnie od zgłaszanych potrzeb) zostaną przewiezione na granicę i przekazane stronie ukraińskiej.

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony