Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Oszustwa na "wnuczka" - niemiecka i polska Policja podsumowuje wspólny projekt pn: Kampania informacyjna dla seniorów o oszustwach telefonicznych INTERREG VA

Data publikacji 15.03.2022

W dniu 15.03.2022r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie odbyło się spotkanie z niemieckimi policjantami podsumowujące projekt dotyczący zwiększenia świadomości społeczeństwa na zagrożenia dotyczące seniorów. Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii zebranie było online. Pierwsze spotkanie rozpoczynające kampanię odbyło się w 10 listopada 2021 r. w Locknitz.

Zjawisko oszustw „na wnuczka”, czy „na policjanta” dotyka nie tylko polskich seniorów. W ubiegłym roku w Meklemburgii-Pomorzu Przednim, liczba tego typu oszustw ponownie wzrosła. Według analizy statystycznej tamtejszej policji kryminalnej, osoby poszkodowane zgłosiły prawie 2800 zawiadomień dot. ww. przestępstwa. W ponad 280 popełnionych czynach, sprawcy uzyskali więcej niż 3 miliony euro – prawie dwa razy więcej niż w roku ubiegłym. Policja podejrzewa, że liczba niezgłoszonych przypadków, jest również bardzo duża.

Prezydium Policji w Neubrandenburgu przy współpracy podjętej z policjantami ze Szczecina, złożyło za pośrednictwem programu „Interreg”, wniosek o dofinansowanie programu profilaktycznego w tym zakresie. W wyniku otrzymanych środków kwocie 50 tysięcy euro, opracowano kampanię przeciwko przestępstwom „na wnuczka”.

W trakcie przedsięwzięcia, obie strony rozpowszechniły stworzone na potrzeby kampanii plakaty informacyjne, ukazywały się również w lokalnej prasie artykuły ostrzegające o zagrożeniu tego typu przestępstwem, dodatkowo niemieccy policjanci w lokalnym radio emitowali spoty informacyjne. Wszystkie podjęte działania miały na celu ostrzegać i podnosić świadomość potencjalnych ofiar oszustw.

Centralnym punktem kampanii było hasło: „wystarczy jedno połączenie”. Jak tłumaczy Prezydent Prezydium Policji w Neubrandenburga Nils-Hoffmann-Ritterbusch, często wystarczy jedno połączenie, aby oszuści uzyskali wszystkie pieniądze poszkodowanego. Żeby jednak wykryć oszusta, seniorom także wystarczy jeden telefon. Kontakt z policją lub krewnymi może zapobiec przestępstwu.

Nowy projekt w tej tematyce planowany jest na następny rok. A już w kwietniu br. kolejne spotkanie polskich i niemieckich policjantów. Tym razem będzie poruszona tematyka zbliżającego się letniego sezonu turystycznego w pasie przygranicznym.

Opr. ZP KWP /MR

  • Oszustwa na" wnuczka"- Niemiecka i Polska Policja podsumowuje wspólny projekt pn: Kampania informacyjna dla seniorów o oszustwach telefonicznych" INTERREG VA
  • Oszustwa na" wnuczka"- Niemiecka i Polska Policja podsumowuje wspólny projekt pn: Kampania informacyjna dla seniorów o oszustwach telefonicznych" INTERREG VA
  • Oszustwa na" wnuczka"- Niemiecka i Polska Policja podsumowuje wspólny projekt pn: Kampania informacyjna dla seniorów o oszustwach telefonicznych" INTERREG VA
  • Oszustwa na" wnuczka"- Niemiecka i Polska Policja podsumowuje wspólny projekt pn: Kampania informacyjna dla seniorów o oszustwach telefonicznych" INTERREG VA
  • Oszustwa na" wnuczka"- Niemiecka i Polska Policja podsumowuje wspólny projekt pn: Kampania informacyjna dla seniorów o oszustwach telefonicznych" INTERREG VA
  • Oszustwa na" wnuczka"- Niemiecka i Polska Policja podsumowuje wspólny projekt pn: Kampania informacyjna dla seniorów o oszustwach telefonicznych" INTERREG VA
Powrót na górę strony