Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Uroczystość wręczenia medali, odznak, nagród oraz nadania pierwszych stopni oficerskich w Policji Dolnośląskiej

Data publikacji 18.03.2022

W dniu 17 marca 2022r. we Wrocławiu na terenie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza odbyła się uroczystość wręczenia medali, odznak, nagród oraz nadania pierwszych stopni oficerskich w Policji Dolnośląskiej. Przyznano nagrody dla wyróżniających się policjantów, nadano odznaki „Zasłużony Policjant”, przypięto do klap munduru galowego również medale brązowe, srebrne i złote za zasługi dla Policji oraz długoletnią służbę. Wśród odznaczonych znaleźli się nie tylko czynni funkcjonariusze,ale też ci w stanie spoczynku, pracownicy cywilni komend na terenie Dolnego Śląska praz osoby reprezentujące samorządy lokalne. Wyróżnienia wręczał Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski oraz II Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma.

Wczoraj we Wrocławiu na terenie 4. Regionalnej Bazy Logistycznej przy ul. Pretficza odbyła się uroczystość, na której wręczono medale, odznaki, nagrody oraz nadano pierwsze stopnie oficerskie w Policji Dolnośląskiej. Wśród odznaczonych znaleźli się nie tylko czynni funkcjonariusze,ale też ci w stanie spoczynku, pracownicy cywilni komend na terenie Dolnego Śląska praz osoby reprezentujące samorządy lokalne. W uroczystości udział wzięli nadinsp. Dariusz Wesołowski Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, mł. insp. Robert Frąckowiak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, II Wicewojewoda Dolnośląski Bogusław Szpytma, ppłk. Mirosław Marzec Zastępca Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego we Wrocławiu, mł. insp. Remigiusz Sawicki Dowódca Oddziału Prewencji Policji we Wrocławiu, asp. szt. Piotr Malon Przewodniczący ZW NSZZP województwa dolnośląskiego, ks. kanonik Stanisław Stelmaszek Kapelan Policji Dolnośląskiej oraz Alicja Sielicka Burmistrz Miasta i Gminy Prochowice.

Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz z II Wicewojewodą Dolnośląskim Bogusławem Szpytmą odznaczali w imieniu Prezydenta Polski, Ministra MSWiA oraz Ministra MON wyróżnione osoby. Część policjantów została uhonorowana medalem brązowym, srebrnym bądź złotym za zasługi dla Policji oraz długoletnią służbę. Wśród nich zostali też odznaczeni odznaką srebrną „Zasłużony Policjant” mł. insp. Robert Frąckowiak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu oraz podinsp. Karol Pawłowski pełniący obowiązki Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu. Podinsp. Grzegorz Koczar ze Sztabu KWP we Wrocławiu odznaczony został natomiast brązowym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”. Alicję Sielicką Burmistrza Miasta i Gminy Prochowice uhonorowano medalem brązowym „Za Zasługi dla Policji”.

Oprócz odznaczeń, podczas uroczystości nadano pierwszy stopień oficerski policjantom garnizonu dolnośląskiego, którzy niedawno ukończyli Wyższą Szkołę Policji w Szczytnie. Ponadto Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu wyróżnił też funkcjonariuszy, którzy udaremnili proceder przestępczy szajki zajmującej się oszustwami „na wnuczka” działający na terenie kilku państw europejskich.

Nie tylko Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu, ale też zaproszeni goście skierowali kilka ciepłych słów w stronę uczestników uroczystości, wyróżnionych i odznaczonych. W pięknej przemowie II Wicewojewody Dolnośląskiego Bogusława Szpytmy usłyszeć można było słowa: „ Państwa rzetelność i zaangażowanie w realizację powierzonych obowiązków są doskonałym odzwierciedleniem kondycji Polskiej Policji, tak potrzebnej w tych trudnych czasach. Daliście temu przykład podczas pandemii i dajecie przykład teraz, dzielnie stawiając czoła wyzwaniom związanym z kryzysem migracyjnym”. Na koniec pogratulował wszystkim wyróżnionym, zaznaczył, że to jest ich dzień i życzył spokojnej służby dnia następnego. Ksiądz kanonik wyjątkowo nie mówił zbyt wiele, a wymownie pobłogosławił wszystkich obecnych na sali policjantów, pracowników cywilnych, wojskowych czy przedstawicieli samorządów. Miało to bardzo wymowny i szlachetny charakter w obecnie panującej sytuacji w Europie i na naszym pograniczu.

Wszystkim wyróżnionym gratulujemy i dziękujemy za dobrą służbę.

asp. szt. Monika Kaleta

Zespół Prasowy
KWP we Wrocławiu 

 • Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu i II Wicewojewoda Dolnośląski oddają cześć w stronę sztandaru
 • osoby biorące udział w uroczystości
 • mianowani na pierwszy stopień oficerski
 • odznaczona policjantka
 • odznaczony policjant
 • odznaczony pracownik cywilny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu
 • odznaczenie Pani Burmistrz Prochowic
 • odznaczenie wojskowe
 • odznaczenie I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
 • odznaczenie p.o. Komendanta Miejskiego Policji we Wrocławiu
 • przemowa Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu
 • przemowa księdza kanonika
 • przemówienie przewodniczącego związków zawodowych policjantów
 • przemówienie II Wicewojewody Dolnośląskiego
 • zejście sztandaru z sali, gdzie odbywała się uroczystość
Powrót na górę strony