Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci spotykają się z uchodźcami z Ukrainy

Data publikacji 21.03.2022

Mundurowi z bielskiej komendy zajmujący się profilaktyką spotykają się z Ukraińcami, którzy uciekając przed wojną, znaleźli schronienie na terenie powiatu bielskiego. Przestrzegają uchodźców przed ewentualnymi zagrożeniami, z jakimi może się spotkać osoba w trudnym położeniu życiowym, dodatkowo nieznająca języka. Stróże prawa przekazują także podstawowe informacje dotyczące bezpiecznego poruszania się przez pieszych w ruchu drogowym. Przestrzegają też przed sytuacjami, w których może dojść do zagubienia się dziecka oraz dają cenne wskazówki, jak powinno się w takich sytuacjach zachować.

Zdecydowana większość ludzi ma dobre intencje i ofiarowuje bezinteresowną pomoc. Mogą się jednak zdarzyć sytuacje, gdy ktoś będzie chciał wykorzystać ich trudną sytuację życiową dla swoich interesów. Dlatego stróże prawa spotykają się z obywatelami Ukrainy, którzy uciekając przed wojną, przyjechali do Bielska-Białej i miejscowości powiatu bielskiego. W przełamaniu bariery językowej pomagają tłumacze lub ci z uchodźców, którzy posługują się językiem polskim. Stróże prawa informują naszych gości o niebezpieczeństwach, z jakimi mogą się spotkać. Tłumaczą, jak bezpiecznie zorganizować sobie transport do wybranego przez siebie docelowego miejsca pobytu. Wyczulają ich na ryzyko korzystania z transportu oferowanego przez przypadkowe osoby. Zalecają, aby o swoich planach informować opiekunów placówek, w których mieszkają oraz konsultować decyzje o wyjeździe w inne miejsce. Przestrzegają przed przyjmowaniem ryzykownych ofert pracy od niepewnych osób. Zalecają, aby utrzymywać stały kontakt z grupą, z którą dotarli do Polski. Policjanci ostrzegali także przed przekazywaniem obcym osobom, które nie reprezentują państwowych i samorządowych instytucji, oryginałów dokumentów lub telefonów.

Mundurowi informują także, jak wyglądają procedury polskich służb, jak przebiega legitymowanie, jakie dokumenty powinien okazać policjant lub strażnik graniczny oraz o jakie dokumenty mogą poprosić obcokrajowca. Spotkania mają na celu przede wszystkim ustrzec uchodźców przed ewentualnymi zagrożeniami, z jakimi może się spotkać osoba w trudnym położeniu życiowym, dodatkowo nieznająca języka. Spotkania takie mają także na celu uświadomienie ich, że policjant, to osoba, do której zawsze mogą się zgłosić w sytuacji, kiedy będą potrzebowali pomocy.

Policjanci przekazują naszym gościom także podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym, szczególnie jego niechronionych uczestników. Uczą, jak powinien poruszać się pieszy oraz zachęcają do używania solidnych elementów odblaskowych.Stróże prawa przekazywali cenne informacje dotyczące profilaktyki zaginięć, zasad bezpieczeństwa w przestrzeniach, w których najczęściej dochodzi do zagubienia się dziecka oraz uczyli, jak powinno się postępować, kiedy do zagubienia się dziecka niestety dojdzie.

(KWP w Katowicach / kp)

Powrót na górę strony