Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Od miesiąca niosą pomoc uchodźcom

Data publikacji 24.03.2022

Do naszego kraju, od miesiąca przybywają kolejni uchodźcy z Ukrainy. Przemyśl jest dla nich pierwszym bezpiecznym miejscem po przekroczeniu granicy. Wszyscy uciekający przed wojną mogą liczyć na pomoc i wsparcie wszystkich służb mundurowych. Policjanci przez całą dobę dbają nie tylko o ich bezpieczeństwo ale przede wszystkim służą pomocą. W działania zaangażowani są zarówno policjanci prewencji i ruchu drogowego, jak i funkcjonariusze pionów kryminalnych.

Uchodźcy, którzy każdego dnia przybywają z Ukrainy, szukają w naszym kraju przede wszystkim bezpieczeństwa i schronienia. Uciekający przed wojną obywatele Ukrainy mogą liczyć na pomoc polskich służb, które wspólnie dbają o ich bezpieczeństwo. Pierwszym przystankiem i tym samym jednym z najważniejszych miejsc po przekroczeniu granicy polsko-ukraińskiej jest nasze miasto. Ogromny ruch pieszy sprawił, że jesteśmy wspierani przez funkcjonariuszy z innych województw, którzy ramie w ramię z przemyskimi policjantami oraz z przedstawicielami pozostałych służb, przez całą dobę czuwają nad bezpieczeństwem uchodźców.

Dbają o właściwe i sprawne przewożenie uchodźców do punktów takich jak dworzec PKP oraz miejsce buforowe na ulicy Lwowskiej. Policjanci dbają, by ruch odbywał się płynnie, a drogi były przejezdne, kontrolują samochody przyjeżdżające po obywateli Ukrainy, zabezpieczają punkty recepcyjne, punkty zakwaterowania oraz współpracują z przedstawicielami innych instytucji oraz wolontariuszami.

W działania zaangażowani są nie tylko funkcjonariusze umundurowani, ale także pionów kryminalnych i wywiadowczych. Policjanci reagują na każdy sygnał o podejrzanie zachowujących się osobach, których zachowanie, natarczywość może niepokoić. Celem podejmowanych działań jest zapobieganie przestępstwom, nie tylko związanym z handlem ludźmi, ale też kradzieżom i oszustwom.

Policjanci otworzyli nie tylko swoje serca i domy dla potrzebujących, ale po ciężkiej, wielogodzinnej służbie znajdują jeszcze siły, by pomagać jako wolontariusze.

 • Zdjęcie kolorowe wykonane w porze nocnej- przedstawia radiowóz policyjny oznakowany w którym znajduje się chłopiec ubrany w czerwona kurtkę przy radiowozie stoi policjant a obok niego kobieta wózkiem oraz psem
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe wykonane w porze nocnej – Przedstawia przejście graniczne Polsko-Ukraińskie. Na pierwszym planie widoczny policjant umundurowany który trzyma niemowlę na ręku a obok niego stoi rodzina malca
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe wykonane w porze nocnej-przedstawia policjanta umundurowanego , który trzyma małe dziecko na rękach dziecko ubrane jest w kombinezon w kolorze czerwonym i z dodatkami niebieskimi
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe wykonane w porze dziennej przedstawia policjanta który rozdaje ulotki
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe wykonane w porze nocnej – Przedstawia uchodźców którzy stoją przed autokarem policyjnym
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe wykonane w porze dziennej – Przedstawia stację PKP w Przemyślu w tle widoczny jest policjant, który pomaga kobiecie nieść bagaż a w około nich widoczne są bawiące się dzieci
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe wykonane w porze dziennej – Przedstawia stację PKP w Przemyślu a w tle widoczny policjant rozdający uchodźcom ulotki
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe wykonane w porze nocnej przedstawia dworzec PKP w Przemyślu- na zdjęciu widoczny policjant umundurowany który pomaga uchodźcom w przenoszeniu bagaży
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe wykonane w porze nocnej przedstawia dworzec PKP w Przemyślu- na zdjęciu widoczny policjant umundurowany który pomaga uchodźcom w przenoszeniu bagaży
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe wykonane w porze nocnej przedstawia dworzec PKP w Przemyślu- na zdjęciu widoczny policjant umundurowany który pomaga uchodźcom w przenoszeniu bagaży
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe –przedstawia ul. Plac Legionów w Przemyślu. Na pierwszym planie widoczny pojazd policyjny „TUR” opancerzony a obok pojazdu stoi dwóch policjantów umundurowanych i uzbrojonych.
  foto KMP-Przemyśl
 • Zdjęcie kolorowe wykonane w porze dziennej-przedstawia dwóch policjantów umundurowanych i uzbrojonych na granicy Polsko-Ukraińskiej
  foto KMP-Przemyśl
Powrót na górę strony