Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli…”

Data publikacji 25.03.2022

W mundurze każdy dzień, miesiąc czy rok doświadcza nas nowymi wyzwaniami. Zadania, którym stawiamy czoła, nie zawsze są łatwe. Od kilku miesięcy nasi policjanci pełnią służbę na straży bezpieczeństwa granicy polsko-białoruskiej. W przygranicznych miejscowościach dbają o ład i porządek na głównych szlakach komunikacyjnych. Tam, gdzie jest potrzebne nasze wsparcie zawsze #POMAGAMYiCHRONIMY.

(KWP w Opolu / mw)

  • umundurowany policjant podczas kontroli drogowej legitymuje kierowcę
  • umundurowana policjantka podczas kontroli drogowej legitymuje kierowcę
  • umundurowani policjanci podczas kontroli drogowej
  • umundurowani policjanci podczas kontroli drogowej
  • umundurowani policjanci w trakcie służby, kontrolują ruch na drodze. Obok radiowóz i znak z informacją o kontroli policyjnej
  • umundurowany policjant podczas kontroli ruchu na drodze
Powrót na górę strony