Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacja Generalnego Zarządu Policji i Straży Granicznej Estonii z wizytą w Komendzie Głównej Policji

Data publikacji 29.03.2022

Komendant Główny Policji był gospodarzem spotkania z przedstawicielami estońskiej Policji i Straży Granicznej. Tłem spotkania była sytuacja na wschodniej granicy Polski oraz wojna w Ukrainie, w perspektywie zaś intensyfikacja i rozwój polsko-estońskiej współpracy policyjnej.

Komendant Główny Policji był gospodarzem spotkania z przedstawicielami Generalnego Zarządu Policji i Straży Granicznej Republiki Estonii na czele z Dyrektorem Generalnym, Panem Elmarem Vaherem. Spotkanie stanowiło okazję do wymiany informacji i doświadczeń w kontekście zagrożeń dla bezpieczeństwa spowodowanych kryzysem migracyjnym oraz trwającą wojną w Ukrainie.

Podczas spotkania strona polska zaprezentowała działania w związku z nasilonym procederem nielegalnego przekraczania granicy Polski z Białorusią oraz zjawiskiem masowej migracji cudzoziemców z Ukrainy do naszego kraju w związku z toczącymi się w Ukrainie działaniami wojennymi.

Zaangażowanie Policji w niwelowanie zagrożeń na polsko-białoruskiej granicy zostało ukazane z perspektywy prewencyjnej, kryminalnej oraz Komendy Głównej Policji. Szeroko zaprezentowane zostały systemowe działania Policji w związku z agresją Rosji na Ukrainę, spośród których należy wymienić między innymi udzielanie pomocy uchodźcom na przejściach granicznych z Ukrainą, uruchomienie telefonów dyżurnych oraz adresu e-mail w języku ukraińskim, wsparcie materiałowe i techniczne na rzecz strony ukraińskiej, a także pomoc psychologiczna i wsparcie dla rodzin ukraińskich policjantów, które w Polsce znalazły schronienie przed wojną.

Krajowymi doświadczeniami w zakresie analogicznej problematyki podzielili się w swojej prezentacji estońscy delegaci.

Odrębnym tematem poruszonym podczas spotkania była kwestia rozwoju bilateralnej współpracy szkoleniowej. Uczestnicy wyrazili wspólne oczekiwania oraz tożsamą wizję w kierunku zacieśnienia wzajemnej kooperacji w obszarze szkoleń, dotyczących funkcjonowania i realizacji zadań oddziałów prewencji oraz jednostek specjalnych. Strona estońska bardzo doceniła sposób działania polskiej Policji na granicy z Białorusią w aspekcie zarządzania kryzysowego.

Szef polskiej Policji podziękował estońskim delegatom za przyjazd do Komendy Głównej Policji, podkreślając znaczenie bliskiej i partnerskiej współpracy policyjnej, zwłaszcza w obliczu tak dramatycznych wydarzeń, jakie rozgrywają się w naszym bezpośrednim sąsiedztwie. Wyraził także nadzieję na to, że spotkanie stanowić będzie platformę przyszłego umocnienia wzajemnych więzi polskiej i estońskiej Policji w trosce o wspólne bezpieczeństwo.

Obok Komendanta Głównego Policji, w spotkaniu udział wziął także Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Roman Kuster oraz przedstawiciele wybranych biur Komendy Głównej Policji.

(BMWP KGP,  zdjęcia: Gabinet KGP)

  • Pięcioro umundurowanych oficerów Policji siedzących za stołem
  • trzech mężczyzn i dwie kobiety siedzący za stołem
  • oficer Policji ściska dłoń mężczyźnie w garniturze, który w drugiej ręce trzyma granatowe pudełko. Za nimi widoczne są flagi unijne i Polski w stojakach
  • mężczyzna w garniturze ściska dłoń oficerowi Policji i wręcza mu obraz. Za nimi widoczne są flagi unijne i Polski w stojakach
  • oficer Policji ściska dłoń mężczyźnie w garniturze Za nimi z obu stron widoczne są flagi unijne i Polski w stojakach
  • od lewej stoi pięcioro policjantów w mundurach obok stoją trzej mężczyźni w garniturach i kobieta. Po obu stronach widać ustawione  w stojakach flagi unijne i Polski
Powrót na górę strony