Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Szkolenie profilaktyczne o substancjach psychoaktywnych w Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu

Data publikacji 30.03.2022

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, z inicjatywy funkcjonariuszy z Wydziału Prewencji i Pełnomocnika Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka, odbyło się szkolenie poświęcone tematyce profilaktyki uzależnień w kontekście substancji psychoaktywnych. Słuchaczami byli asystenci edukacji romskiej z województwa dolnośląskiego, a prelegentami specjaliści zajmujący się na co dzień tą problematyką.

W Komendzie Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w Izbie Pamięci imienia nadkomisarza Policji Państwowej Piotra Jurczaka odbyło się szkolenie pod nazwą „Profilaktyka uzależnień od substancji psychoaktywnych”. Szkolenie dedykowane było asystentom edukacji romskiej z województwa dolnośląskiego. Wziął w nim udział również Pełnomocnik Wojewody Dolnośląskiego ds. mniejszości narodowych i etnicznych.

Jednym z prelegentów była ekspert z Laboratorium Kryminalistycznego KWP we Wrocławiu, która omówiła w swojej prezentacji problematykę substancji psychoaktywnych – jakie substancje są zaliczane do środków odurzających, jakie do psychotropowych oraz które określane są mianem nowych substancji psychoaktywnych tzw. dopalaczy.

W drugiej części szkolenia omówiono mechanizmy uzależnienia od środków psychoaktywnych oraz rozpoznawanie reakcji i zachowań osób zażywających substancje psychoaktywne. Zagadnienie to omówiła ekspert ds. uzależnień z Poradni Profilaktyki, Leczenia i Terapii Uzależnień Młodzieży we Wrocławiu.

Na zakończenie uczestnicy szkolenia mieli okazję zapoznać się z gromadzonymi w Izbie Pamięci eksponatami i materiałami historycznymi, które przedstawiła uczestnikom zastępca kustosza z Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

Spotkanie zostało zorganizowane z inicjatywy funkcjonariuszy Wydział Prewencji KWP we Wrocławiu we współpracy z Pełnomocnikiem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu ds. Ochrony Praw Człowieka.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Powrót na górę strony