Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu

Data publikacji 30.03.2022

Bolesławieccy funkcjonariusze pełnią już służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców, korzystając z zupełnie nowego obiektu przy ul. Modłowej 3 i jest to obecnie najnowocześniejszy tego typu policyjny budynek na Dolnym Śląsku. W uroczystej zbiórce, której celem było oficjalne otwarcie komendy, z ramienia policji uczestniczyli: I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinsp. Dariusz Wesołowski wraz ze swoim zastępcą mł. insp. Robertem Frąckowiakiem, Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu insp. Norbert Kurenda, a także policjanci i pracownicy Policji.

We wtorek, 29 marca br., miała miejsce uroczysta zbiórka, podczas której została otwarta nowa siedziba Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu przy ulicy Modłowej 3. Na dziedzińcu budynku Komendant Powiatowy Policji w Bolesławcu, jako gospodarz obiektu, przywitał przybyłych na uroczystość gości: Wojewodę Dolnośląskiego Jarosława Obremskiego, Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego, posła Szymona Pogodę, Starostę Bolesławieckiego Tomasza Gabrysiaka, Prezydenta Bolesławca Piotra Romana, burmistrza, wójtów oraz byłych komendantów bolesławieckiej jednostki Policji. Nie zabrakło służb mundurowych oraz przedstawicieli instytucji współpracujących z miejscową Policją, a także reprezentantów firmy Linar Projekt, która wybudowała ten nowoczesny obiekt.

Insp. Norbert Kurenda rozpoczął swoje przemówienie od słów „marzenia się spełniają, bo oto stoimy na dziedzińcu jednego z nich”. Komendant podkreślił, że budynek jest godny dzisiejszych czasów z wieloma udogodnieniami dla funkcjonariuszy i pracowników oraz wszystkich, którym policjanci służą na co dzień. Podziękował także lokalnym samorządowcom zaangażowanym w proces powstawania nowej komendy i pracownikom za poświęcenie przy czynnościach związanych z jej doposażaniem.

Podczas uroczystości I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak przekazał na ręce Komendanta Powiatowego Policji w Bolesławcu insp. Norberta Kurendy - klucz, jako symbol otwarcia nowej siedziby bolesławieckiej jednostki Policji.

Nadinspektor Dariusz Augustyniak w swojej wypowiedzi nadmienił, że komenda ta powstała dzięki programowi modernizacji Policji tak, jak wiele innych inwestycji, które są wszystkim bardzo potrzebne. Dodał, że każdy nowy obiekt Policji, to ogromna radość i sukces. I Zastępca Komendanta Głównego Policji życzył także pracownikom i policjantom zdrowia oraz policyjnego szczęścia.

W swoim wystąpieniu Komendant Wojewódzki Policji we Wrocławiu nadinspektor Dariusz Wesołowski, gratulował funkcjonariuszom i pracownikom nowoczesnej komendy, jednocześnie przypominając, że zawsze człowiek jest najważniejszy. Komendant podkreślił, że każda inwestycja w bezpieczeństwo, porządek prawny oraz poprawę warunków pracy i obsługę obywateli jest bardzo ważna. Nadinspektor Wesołowski podziękował samorządowcom za przychylność, zrozumienie oraz wszelką współpracę, czego efektem jest nowa komenda.

Jednostkę, w której pracować będą policjanci i pracownicy, poświęcił ksiądz kanonik Stanisław Stelmaszek - kapelan dolnośląskich funkcjonariuszy.

Nowo wybudowany obiekt składa się z trzech budynków, cześć główna z przeznaczeniem administracyjno-biurowym, punkt obsługi technicznej sprzętu transportowego oraz kojcami dla psów służbowych. Spełnia on wszystkie standardy techniczne obowiązujące w obiektach służbowych Policji. Dzięki odpowiednim rozwiązaniom funkcjonalno-użytkowym na powierzchni 3800 m2 powstały właściwe warunki do pracy i obsługi interesantów, w tym również tych z niepełnosprawnością ruchową. Stworzenie nowoczesnej i przyjaznej Komendy Powiatowej Policji w Bolesławcu kosztowało ponad 40 milionów złotych.

Jest to obecnie najnowocześniejszy tego typu policyjny budynek na Dolnym Śląsku. Służył będzie mundurowym i pracownikom dbającym o bezpieczeństwo mieszkańców powiatu bolesławieckiego, a także wpłynie niewątpliwe na podniesienie jakości obsługi interesantów.

asp. szt. Łukasz Dutkowiak

Źródło: KPP w Bolesławcu
asp. szt. Anna Kublik-Rościszewska
tel. 600 266 990

 

 

 

 

 

 

 

 

Powrót na górę strony