Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przedstawiciele Zarządu Europolu oraz Szefowie Policji Europejskich rozmawiali o zagrożeniach dla bezpieczeństwa w związku z sytuacją w Ukrainie

Data publikacji 05.04.2022

Atak Federacji Rosyjskiej na Ukrainę zachwiał poczuciem bezpieczeństwa w Europie. Służby mundurowe poszczególnych krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz jej agencje odpowiedzialne za bezpieczeństwo pracują nad wypracowaniem najlepszych rozwiązań w obliczu nowych zagrożeń. Jedną z takich inicjatyw wpisujących się w solidarną współpracę służb była videkonferencja zorganizowana w dniu 4 kwietnia 2022 roku, w której udział wzięli przedstawiciele Europolu oraz Szefowie Policji Europejskich.

Polską Policję w trakcie konferencji zorganizowanej w formule on-line reprezentował Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Spotkanie poświęcone było omówieniu bieżącej sytuacji w Ukrainie w kontekście istniejących i przyszłych zagrożeń oraz możliwego wsparcia ze strony Europolu. W związku z inwazją Rosji na Ukrainę Europol uruchomił wszystkie dostępne mu instrumenty, oferując je organom ścigania i służbom zajmującym się zwalczaniem terroryzmu, gromadząc między innymi dane wywiadowcze dotyczące przestępstw i pozostałych zagrożeń.

Działania obejmują takie kwestie jak zapobieganie i zwalczanie cyberprzestępczości, handlu ludźmi, minimalizacji ryzyka przemytu migrantów, przestępstw finansowych, a także spraw bezpośrednio wiążących się z wojną, jak zamrożenie aktywów agresora oraz gromadzenia informacji na temat popełnianych w Ukrainie zbrodni wojennych.

Osobna uwaga podczas dzisiejszej konferencji została poświęcona takim krajom jak Rumunia, Słowacja, Węgry oraz Polska. Kraje te z racji posiadanego statusu frontowych państw członkowskich wymagają szczególnego wsparcia operacyjnego w obliczu szerokiego spektrum zagrożeń związanych z wojną, takich jak cyberataki, kampanie dezinformacyjne, przestępcze transakcje kryptowalutowe, identyfikacji i weryfikacji podmiotów i ludzi na granicy polsko-ukraińskiej i innych potencjalnych czynników ryzyka powiązanych przyczynowo z wojną w Ukrainie.

Uczestnicy spotkania – dziękując za dotychczasową solidarność europejskich organów ścigania w walce z obecnym kryzysem – zaakcentowali potrzebę jeszcze ściślejszej i szerszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa wewnętrznego państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również bezpieczeństwa całej Wspólnoty.

W konferencji Zastępcy Komendanta Głównego Policji towarzyszyła Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP insp. Paulina Filipowiak.

(BMWP KGP, zdj. G. Utnik — Gabinet KGP)

 

Powrót na górę strony