Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Policjanci z Olesna rozmawiają z uchodźcami o bezpieczeństwie

Data publikacji 08.04.2022

Olescy mundurowi spotykają się z uchodźcami z Ukrainy, którzy znaleźli schronienie na terenie powiatu. Funkcjonariusze mówią o najważniejszych kwestiach związanych z bezpiecznym pobytem na terenie Polski. Przestrzegają przed zagrożeniami, z jakimi mogą się spotkać oraz informują do kogo i gdzie zwrócić się o pomoc.

Podczas spotkań profilaktycznych policjanci przestrzegają przed przestępcami, którzy mogą chcieć wykorzystać ich trudną sytuację życiową do osiągnięcia własnych korzyści, na przykład przy znalezieniu pracy, mieszkania, transportu oraz przed zagrożeniami wynikającymi z handlu ludźmi.

Mundurowi informują, w jaki sposób można powiadomić służby, jeżeli potrzebna jest interwencja i pomoc. Podczas spotkań rozdają ulotki z ważnymi numerami alarmowymi oraz elementy odblaskowe w celu poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

(KWP w Opolu / sc)

  • Umundurowany policjant prowadzi pogadankę z uchodźcami z Ukrainy. Policjant, a wokół stołu siedzą słuchacze, łącznie 10osób
  • Policjant rozdaje ulotki z ważnymi numerami telefonów słuchaczom siedzącym dookoła stołu
  • ulotki z numerami alarmowymi i informacjami dla uchodźców w języku ukraińskim i polskim
  • Szkolna sala lekcyjna, umundurowany policjant trzyma w prawej dłoni legitymację służbową, po jego prawej stronie stoi kobieta, która tłumaczy z języka polskiego na ukraiński. kobiety siedzą w ławkach
  • Szkolna sala lekcyjna, umundurowany policjant trzyma w dłoniach element odblaskowy w kolorze zielonym, po jego prawej stronie stoi kobieta, która tłumaczy z języka polskiego na ukraiński. kobiety siedzą w ławkach
  • Szkolna sala lekcyjna, umundurowany policjant pochyla się wręczając siedzącym kobietom elementy odblaskowe
Powrót na górę strony