Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Funkcjonariusze rozmawiali o bezpieczeństwie z ukraińskimi uchodźcami

Data publikacji 11.04.2022

Grupa uchodźców, z objętej wojną Ukrainy, uczestniczyła w spotkaniu z policjantami krośnieńskiej komendy. Słuchacze dowiedzieli się m.in. o miejscach, w których mogą uzyskać pomoc prawną, obowiązujących przepisach oraz zasadach funkcjonowania na terenie naszego kraju.

W sobotę policjanci spotkali się z grupą uchodźców z ukraińskiego Energodaru, która przed wojenną zawieruchą znalazła schronienie w Krośnie. Mundurowi zwracali uwagę na różne aspekty bezpieczeństwa, wskazując szczególne obszary zagrożeń, z którymi obcokrajowcy mogą się zetknąć podczas pobytu w Polsce.

Policjanci informowali uczestników spotkania o ich prawach i obowiązkach, wynikających z aktualnie obowiązujących przepisów oraz ogólnie przyjętych norm funkcjonowania społecznego. Ponadto, funkcjonariusze akcentowali problematykę dyskryminacji i przestępstw motywowanych uprzedzeniami, których ofiarami mogą stać się również ukraińscy uchodźcy.

Spotkanie przeprowadzono w ramach kampanii „Bez podziału”, realizowanej przez funkcjonariuszy Zespołu ds. Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii KMP w Krośnie. Założenia tego projektu wpisują się w działania „Otwarci i odpowiedzialni”, których celem jest przeciwdziałanie zagrożeniu handlu ludźmi, mowie nienawiści oraz innym przestępstwom motywowanym uprzedzeniami na tle narodowościowym lub wyznaniowym.

(KWP w Rzeszowie / kp)

  • policjanci podczas spotkania z uchodźcami z Ukrainy. W tle wyświetlana z rzutnika treść prezentacji tematycznej
  • policjanci podczas spotkania z uchodźcami z Ukrainy. W tle wyświetlana z rzutnika treść prezentacji tematycznej
  • policjanci podczas spotkania z uchodźcami z Ukrainy. W tle uczestnicy spotkania
Powrót na górę strony