Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Upłynął termin wymiany praw jazdy

Data publikacji 30.06.2006

Policja przypomina: 30 czerwca 2006 r. upłynął termin wymiany praw jazdy na dokumenty nowego wzoru. Do wymiany zobowiązani są posiadacze praw jazdy wydanych na starych drukach. Kierowcy, którzy nie wymienili dokumentu, w przypadku kontroli muszą liczyć się z otrzymaniem mandatu lub pouczenia.

Upływa termin wymiany praw jazdyPolicjanci informują, że kierujący pojazdem silnikowym, który pomimo istniejącego wymogu, nie dokonali w wyznaczonym terminie wymiany prawa jazdy nie będzie traktowany jak kierowca, który prowadzi pojazd po drogach publicznych nie mając do tego uprawnień. (zobacz art. 94 k.w.).

Jednak czyn opisany wyżej będzie traktowany jako wykroczenie z art. 97 k.w. w związku z art. 150 ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz § 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 29 kwietnia 2002 r. w sprawie wymiany praw jazdy (Dz.U. Nr 69, poz. 640, zm. z 2002 r., Nr 205, poz. 1736, oraz z 2004 r., Nr 269, poz. 2674), za które przewidziano pouczenie lub mandat w maksymalnej wysokości do 500 zł.

Kierujący pojazdem silnikowym, który pomimo istniejącego wymogu, nie dokonał w wyznaczonym terminie wymiany prawa jazdy nie naraża się jednak na holowanie pojazdu na koszt właściciela w trybie art. 130a ust. 2 pkt 1 lit. "b" prd.

Jeśli jednak w trakcie kontroli drogowej kierujący okaże dokument starego wzoru musi się liczyć z zatrzymaniem przez policjanta dokumentu i wydania kierującemu pokwitowania uprawniającego do kierowania pojazdem w ciągu 7 dni.  (art. 135 ust. 1 pkt. 1 lit. d) prd.

Powrót na górę strony
Polska Policja