Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

,,Ocalamy Pamięć’’ symboliczne insygnium na grobie Aleksandra Kacprzyńskiego, który był aspirantem Policji Państwowej II RP

Data publikacji 26.04.2022

Uroczystość odbyła się zgodnie z ceremoniałem policyjnym i oczywiście przy udziale Kompanii Honorowej oraz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, która to odegrała m. in. utwór pt. „Marsz Sybiraków”. Wszystko w związku z uhonorowaniem grobu „pro memoria” asp. Policji Państwowej Aleksandra Kacprzyńskiego. Symboliczne insygnium „Ocalamy Pamięć’’ nadał Wojewoda Dolnośląski, w ramach projektu realizowanego we współpracy z Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej. W apelu wzięła udział najbliższa rodzina, samorządowcy i dolnośląscy policjanci na czele z insp. Mariuszem Bużdyganem - Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.

Aleksander Kacprzyński niestety podzielił los większości funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, bo jako jeniec wojenny, był więźniem obozu specjalnego NKWD w Ostaszkowie. Następnie został zamordowany podczas masowych egzekucji w Twerze i spoczął w mogiłach zbiorowych na terenie Miednoje.

Uroczysty apel w dniu 82. rocznicy śmierci policjanta, odbył się 22 kwietnia 2022 roku, na terenie cmentarza parafii ,,Św. Teresy od Dzieciątka Jezus’’ przy ulicy Wędkarzy we Wrocławiu. Miało to bezpośredni związek z uhonorowaniem grobu „pro memoria” - aspiranta Policji Państwowej Aleksandra Kacprzyńskiego. Symboliczne insygnium „Ocalamy Pamięć’’ nadał Wojewoda Dolnośląski w ramach projektu ,,Ocalamy’’, który od kilku lat realizowany jest we współpracy z Biurem Upamiętniania Walk i Męczeństwa wrocławskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej.

W tym jakże ważnym wydarzeniu, udział wzięli członkowie najbliższej rodziny zamordowanego policjanta, samorządowcy i dolnośląscy funkcjonariusze Policji, na czele z inspektorem Mariuszem Bużdyganem - Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu. Komendant podczas swojego wystąpienia powiedział m. in. ,,Dla Dolnośląskiej Policji to wieli zaszczyt móc uczestniczyć w programie ,,Ocalmy’’. W programie, który powoduje, że pamiętamy o naszych Bohaterach, pielęgnujemy tę pamięć, by nigdy jej nie utracić. Naród, który traci pamięć, traci sumienie’’.

Głos zabrał także Wicewojewoda Dolnośląski Pan Jarosław Kresa, zaangażowany w akcję ,,Ocalamy’’, który powiedział: ,,Pamięć jest niezbędna i pozwala nam trwać, jako narodowi. Jesteśmy ją winni naszym przodkom, ale też musimy zachować ją dla tych, którzy przyjdą po nas – to dla nich musimy ten depozyt przenieść w przyszłość… ’’.

Modlitwę zmówił kapelan dolnośląskiej Policji ksiądz kanonik Stanisław Stelmaszek, a także głos zabrał ksiądz kanonik Grzegorz Cybulski kapelan prawosławny Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu.

W imieniu rodziny przemówił Pan Piotr Kacprzyński, wieloletni koordynator Oddziału we Wrocławiu „Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.” z siedzibą w Katowicach, wielki patriota i niestrudzony strażnik pamięci o funkcjonariuszach Policji Państwowej zgładzonych na wschodzie przez NKWD. Jego dziadkiem był funkcjonariusz Policji Państwowej II RP - aspirant Aleksander Kacprzyński.

Podczas apelu Kompania Honorowa oddała salwę honorową poprzedzoną apelem poległych, który odczytał komisarz Arkadiusz Majcherek - Naczelnik Wydziału Prezydialnego Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu. Następnie uczestnicy uroczystości złożyli wieńce oraz wiązanki przy symbolicznym grobie naszgo bohatera Aleksandra Kacprzyńskiego.

Wydarzenie odbyło się zgodnie z ceremoniałem policyjnym, przy udziale funkcjonariuszy z Kompanii Honorowej Policji oraz Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, której to muzycy odegrali między innymi utwór pt. „Marsz Sybiraków”.

,,BÓG, HONOR, OJCZYZNA’’ Chwała bohaterom! Cześć ich pamięci!

asp. szt. Łukasz Dutkowiak
Zespół Prasowy KWP we Wrocławiu

 • wieniec na cmentarzu
 • policjanci stoją przy grobie na cmentarzu, widać wieńce
 • komendant składa wieniec na gronie, pozostali policjanci stoją w tle
 • komendant i policjant oddają honor przy gronie , w tle widać innych uczestników
 • komendant przemawia przy mikrofonie
 • policjant przy mikrofonie, z tyłu widać policjantów uczestniczących w wydarzeniu
 • wojewoda przemawia przy mikrofonie
 • ksiądz przemawiający przy mikrofonie
 • ksiądz prawosławny przemawia przy mikrofonie
 • policjanci z kompanii honorowej
 • orkiestra policyjna, policjant gra na trąbce
 • nagrobek
Powrót na górę strony