Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Katyń… Ocalić od Zapomnienia” – posadziliśmy „Dąb Pamięci” Aspiranta Stańczaka

Data publikacji 27.04.2022

Z okazji 82. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej w Szkole Podstawowej imienia Jana Pawła II w Przecławiu, odbyła się uroczystość, podczas której zostały posadzone trzy „Dęby Pamięci”. Mają one upamiętnić ofiary zbrodni dokonanej wiosną 1940 roku przez Sowietów na polskich oficerach, funkcjonariuszach oraz przedstawicielach polskiej inteligencji. Jeden z dębów został poświęcony aspirantowi Policji Państwowej Henrykowi Stańczakowi zamordowanemu strzałem w tył głowy w Twerze. W uroczystości wziął udział młodszy inspektor Marcin Sapun - Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu, który uczestniczył w posadzeniu drzewa, a następnie dokonał odsłonięcia pamiątkowej tablicy.

Kwiecień jest miesiącem szczególnej pamięci o ofiarach Zbrodni Katyńskiej, której dokonali Sowieci wiosną 1940 roku na grupie ponad 22 tysięcy oficerów Wojska Polskiego, funkcjonariuszy Policji Państwowej, Straży Granicznej oraz przedstawicieli świata nauki, kultury, duchowieństwa. Policjanci, którzy trafili do niewoli we wrześniu 1939 roku zostali umieszczeni w obozie jenieckim w Ostaszkowie. Masowe mordy odbywały się w Twerze a następnie ciała zakopywano w dołach śmierci w lesie w Miednoje. Zamordowano ponad 6 tysięcy funkcjonariuszy Policji Państwowej.

Z okazji 82. Rocznicy Zbrodni Katyńskiej z inicjatywy stowarzyszenia Forum Pamięci Niegosławice na terenie Szkoły Podstawowej imienia Jana Pawła II w Przecławiu odbyła się uroczystość patriotyczna, podczas której zostały posadzone trzy „Dęby Pamięci”, dla uhonorowania majora Witolda Andrzejewskiego zamordowanego w Charkowie, komisarza Straży Granicznej zamordowanego w Katyniu oraz aspiranta Policji Państwowej Henryka Stańczaka zamordowanego w Twerze. Komendant Powiatowy Policji w Żaganiu - młodszy inspektor Marcin Sapun wraz z doktorem habilitowanym Rafałem Reczkiem - Dyrektorem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, a także Arkadiuszem Szlachetko - Przewodniczącym Rady Gminy Niegosławice dokonał posadzenia dębu upamiętniającego aspiranta Stańczaka. Następnie młodszy inspektor Marcin Sapun dokonał odsłonięcia tablicy pamiątkowej. W uroczystości wzięli udział również przedstawiciele wojska, straży granicznej, samorządowcy, oraz przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń.  

Oto krótki biogram Henryka Stańczaka:

Starszy przodownik Henryk Stańczak syn Wojciecha i Marianny, urodzony 10 września 1895 roku w Zgierzu. Służbę pełnił w Warszawie od 11 listopada 1918 roku do lipca 1919 roku w Milicji Miejskiej i Policji Komunalnej. Po utworzeniu 24 lipca 1919 roku Policji Państwowej do wybuchu II Wojny Światowej był funkcjonariuszem stołecznych komisariatów: II, XI i XIII. Za wzorową służbę został odznaczony Brązowym Krzyżem Zasług, oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. We wrześniu 1939 roku wraz z grupą policjantów z Warszawy został ewakuowany na tereny wschodniej Polski, gdzie dostał się do sowieckiej niewoli a następnie trafił do obozu jenieckiego w Ostaszkowie. Został zamordowany przez Sowieckie NKWD strzałem w tył głowy wiosną 1940 roku  w Twerze. Jego ciało zakopano w dołach śmierci w Miednoje. Pośmiertnie został awansowany do stopnia aspiranta Policji Państwowej.

starszy sierżant Arkadiusz Szlachetko

Komenda Powiatowa Policji w Żaganiu

  • pomnik i posadzony dąb
  • policjanci oddają honor w kierunku pomnika i posadzonego dębu
  • mundurowi podczas uroczystości
  • przemówienie policjanta
  • uczestnicy uroczystości
  • rysunek funkcjonariusza Policji Państwowej
Powrót na górę strony