Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwszy Komendant CBZC

Data publikacji 06.05.2022

Decyzją nr 388/Kadr/22 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji powołał z dniem 1 maja 2022 r. insp. Adama Cieślaka na stanowisko Komendanta Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Uroczyste wręczenie decyzji odbyło się dzisiaj, w siedzibie Komendy Głównej Policji.

Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC) oficjalnie rozpoczęło działalność 12 stycznia tego roku. Zgodnie z ustawą z dnia 17 grudnia 2021 roku powołującej CBZC, ta nowa jednostka Policji będzie właściwą do rozpoznawania i zwalczania przestępstw popełnionych przy użyciu systemu informatycznego, systemu teleinformatycznego, zapobiegania tym przestępstwom, a także wykrywania i ścigania sprawców tych przestępstw. Tym samym służba zwalczania cyberprzestępczości będzie kolejnym rodzajem służby obok kryminalnej, śledczej, spraw wewnętrznych, prewencyjnej, kontrterrorystycznej i wspomagającej.

Stan etatowy tej jednostki będzie wzrastał co roku, docelowo będzie wynosił 1800 etatów policyjnych. Szczególnie pożądanymi do służby będą osoby ze specjalistyczną wiedzą i umiejętnościami z zakresu informatyki i nowoczesnych technologii teleinformatycznych oraz znajomości języków obcych z tego zakresu.

W uroczystości powołania pierwszego w historii Komendanta CBZC wziął udział zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, któremu podlega pion kryminalny polskiej Policji. Obecni byli też dyrektorzy biur funkcjonujących w tym pionie.

Insp. Adam Cieślak, nowo powołany Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, służbę w Policji rozpoczął w 1995 roku, w Komendzie Powiatowej Policji w Pruszkowie, a więc w garnizonie stołecznym, uznawanym za jeden z najtrudniejszych w kraju. Stopniowo awansował w pionie prewencji, a następnie kryminalnym. W 2004 roku rozpoczął służbę w Centralnym Biurze Śledczym KGP, by 12 lat później zostać zastępcą komendanta tej jednostki.

1 listopada 2021 r. wyznaczony został na Pełnomocnika Komendanta Głównego Policji do spraw utworzenia służby zwalczania cyberprzestępczości oraz przygotowania rozwiązań organizacyjnych i prawnych niezbędnych do rozpoczęcia funkcjonowania Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Z dniem 1 maja br. został oficjalnie Komendantem Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości.

(Biuro Komunikacji Społecznej KGP/ foto: CBZC)

  • policjanci, uczestnicy uroczystości — nadinsp. Paweł Dobrodziej przyjmuje meldunek, za nim po boku stoją dwaj policjanci
  • policjanci, uczestnicy uroczystości, na pierwszym planie poczet sztandarowy
  • policjanci, uczestnicy uroczystości
  • policjanci, uczestnicy uroczystości, nadinsp. Paweł Dobrodziej podaje rękę policjantowi
  • policjanci, uczestnicy uroczystości, nadinsp. Paweł Dobrodziej i dwaj policjanci
  • policjanci, uczestnicy uroczystości, wśród nich nadinsp. Paweł Dobrodziej, po lewej stronie poczet sztandarowy
Powrót na górę strony