Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Delegacja polskiej Policji z wizytą w Norwegii

Data publikacji 06.05.2022

W dniach 3-5 maja 2022 roku delegacja polskiej Policji pod przewodnictwem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja gościła z wizytą w Norwegii. Tematem przewodnim spotkania z przedstawicielami norweskiej Policji była cyberprzestępczość – jeden z aktualnych priorytetów polskiej Policji.

Cyberprzestępczość pozostaje obecnie jednym z najpoważniejszych wyzwań dla organów ścigania na całym świecie. Zagrożenia dla bezpieczeństwa, tak prywatnego, jak i publicznego, jakie niesie z sobą to zjawisko, wymagają od Policji ciągłego doskonalenia metod i technik operacyjnych oraz dochodzeniowo-śledczych, a od każdego z nas ostrożności i uważności w eksploracji cyfrowego świata.

Polska Policja – mając świadomość tego, jak szerokie jest spektrum zagrożeń związanych ze światem cyfrowym – powołała do istnienia nowy specjalistyczny podmiot - Centralne Buro Zwalczania Cyberprzestępczości. Jego celem jest agregowanie wysiłków polskich policjantów w kontekście walki z cybeprzestępczością w oparciu o najlepszy know-how, wiedzę i doświadczenie zarówno rodzime, jak i wypracowane w kluczowych ośrodkach tego typu na świecie.

Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej, któremu towarzyszył insp. Adam Cieślak Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości, spotkali się w siedzibie Dyrektoriatu Policji Norweskiej w Oslo z Panią Benedicte Bjørnland, szefową Policji Królestwa Norwegii. Z kolei w siedzibie Krajowej Służby Dochodzeń Kryminalnych (KRIPOS) odbyło się spotkanie z przedstawicielami tej jednostki, a także Narodowego Centrum ds. Cyberprzestępczości (NC3).

NC3 - działający w strukturach norweskiej Krajowej Służby Dochodzeń Kryminalnych - zajmuje się zapobieganiem, wykrywaniem i zwalczaniem zagrożeń oraz przestępczości w przestrzeni cyfrowej. Centrum opracowuje metody działania i udziela aktywnej pomocy okręgom policyjnym w Norwegii, a także prowadzi dochodzenia we własnych sprawach dotyczących cyberprzestępczości.

Podczas spotkania z przedstawicielami norweskiej Policji głos zabrał Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Paweł Dobrodziej, który podkreślił znaczenie ścisłej współpracy policyjnej w kontekście zwalczania cyberzagrożeń oraz wyraził przekonanie, że wydarzenia takie jak to otwierają przed polską i norweską Policją perspektywy jej rozwoju.

Kooperacja, której znaczenie podkreślił Zastępca Komendanta Głównego Policji objąć ma swoim zakresem głównie wymianę doświadczeń i dobrych praktyk, opracowanie rozwiązań prawnych na rzecz skutecznej walki z cyberprzestępczością, rozwój współpracy szkoleniowej, a także szereg innych szczegółowych i specjalistycznych zagadnień w tym obszarze.

Podczas pobytu w Norwegii przedstawiciele polskiej Policji spotkali się także w siedzibie Ambasady Rzeczpospolitej w Oslo z Panią Ambasador Iwoną Woicką-Żuławską.

Skład polskiej delegacji do Norwegii tworzyli także Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP, insp. Paulina Filipowiak oraz kom. Marcin Bednarz, funkcjonariusz Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Na miejscu wizytę delegacji wspierał insp. Paweł Olczak, Oficer Łącznikowy Policji w Norwegii.  

(BMWP KGP)

Powrót na górę strony