Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego

Data publikacji 13.05.2022

Biuro Prewencji Komendy Głównej Policji wraz z Biurem Kryminalnym Komendy Głównej Policji realizuje działania w ramach ogólnopolskiego projektu „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”, którego głównym założeniem jest zwiększenie skuteczności Policji w identyfikacji ofiar handlu ludźmi.

W czwartek (12.05.2022 r.) w Olsztynie, w ramach ogólnopolskiego projektu „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”, rozpoczęła się konferencja, w której udział biorą policjanci oraz pracownicy policji zajmujący się problematyką handlu ludźmi. Uczestników spotkania przywitał  insp. Piotr Kulesza Zastępca Dyrektora Biura Prewencji KGP oraz insp. Arkadiusz Sylwestrzak I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie. W spotkaniu uczestniczyła również mł. insp. Wanda Mende Naczelnik Wydziału Profilaktyki Społecznej Komendy Głównej Policji.

Całe przedsięwzięcie finansowane jest w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i realizowane będzie do końca 2022 r. Celem projektu jest wzrost kompetencji koordynatorów ds. handlu ludźmi w zakresie wczesnej identyfikacji ofiar jak i prowadzenia spotkań ze społeczeństwem oraz debata na temat współczesnego niewolnictwa. Beneficjentami projektu są zarówno funkcjonariusze służby kryminalnej oraz służby prewencyjnej, zajmujący się koordynacją zapobiegania oraz zwalczania przestępstwa handlu ludźmi na poziomie regionalnym i lokalnym, jak i osoby w wieku 16-45 lat, wyjeżdżające bądź noszące się z zamiarem wyjazdu do pracy poza granice kraju jako osoby najbardziej narażone na zjawisko handlu ludźmi, w tym zjawisko wyzysku pracowniczego.

W ramach projektu zaplanowano m.in. opracowanie materiałów edukacyjnych, szkolenia specjalistyczne dla funkcjonariuszy Policji, prowadzone na terenie kraju, przygotowanie i emisję spotu na temat zapobiegania handlowi ludźmi czy międzynarodową konferencję będącą okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w obszarze zapobiegania i zwalczania handlu ludźmi.

 

 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
 • uczestnicy konferencji
Powrót na górę strony