Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Odsłonięcie tablicy pamiątkowej w Skomlinie

Data publikacji 16.05.2022

15 maja 2022 roku odbyła się uroczystość odsłonięcia tablicy upamiętniającej Głównego Komendanta Policji Województwa Śląskiego inspektora Józefa Żółtaszka. Był zasłużonym funkcjonariuszem Policji Państwowej, który wywodził się z ziemi łódzkiej.

Inspektor Żółtaszek to postać niezwykła. Od 1916 roku odgrywał ważną rolę w strukturach Polskiej Organizacji Wojskowej, czynnie uczestniczył w rozbrajaniu okupantów. Otrzymał liczne odznaczenia państwowe: Krzyż Niepodległości, Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Walecznych. Był zasłużonym funkcjonariuszem Policji Państwowej. W latach 1928 – 1939 był Komendantem Głównym Policji Województwa Śląskiego. Pełnił również funkcję redaktora naczelnego dwumiesięcznika ,,Przegląd Policyjny”. Był jednym z pierwszych badaczy problematyki bezpieczeństwa. Wydarzenie zorganizowały Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi, Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi oraz Urząd Gminy w Skomlinie. Wydarzenie upamiętniające inspektora Żółtaszka rozpoczęto uroczystą mszą w kościele św. Apostołów Filipa i Jakuba, a następnie apelem z kompanią honorową łódzkiej policji i orkiestrą reprezentacji polskiej policji. W trakcie uroczystości głos zabrali znamienici goście między innymi Poseł na Sejm RP Paweł Rychlik, Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi nadinspektor Sławomir Litwin oraz Jarosław Olbrychowski, prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” w Łodzi. W tym wydarzeniu brali udział również I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Mariusz Krzystyniak, Kapelan Komendy Głównej Policji Kościoła Rzymskokatolickiego Ks. dr Wojciech Juszczuk, Kapelan Wojewódzkiego Ośrodka Duszpasterskiego Policji w Łodzi ks. ppor Jacek Syjud, Kapelan Prawosławny Policji w Łodzi ks. ppkł SG Adam Weremijewicz, Starosta Powiatu Wieluńskiego Marek Kieler, Wicestarosta Powiatu Wieluńskiego Krzysztof Dziuba, Wójt Gminy Skomlin Grzegorz Maras, komendanci miejscy i powiatowi łódzkiego garnizonu Policji oraz zaproszeni goście. Po salwie honorowej złożone zostały kwiaty przed tablicą inspektora Żółtaszka. Na zakończenie uroczystości zgromadzone osoby miały możliwość wysłuchania koncertu Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

podkom. Adam Dembiński

 • Tablica pamiątkowa.
 • Maszerujący policjanci.
 • Orkiestra policyjna.
 • Policjanci podczas uroczystości.
 • Kompania honorowa policji.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.
 • Poczet sztandarowy łódzkiej policji.
 • Policjanci stojący przed pamiątkową tablicą.
 • Przemawiający Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi.
 • Przemawiający zaproszeni goście.
 • Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi przed pamiątkową tablicą.
 • Policjanci przy salwie honorowej.
 • Zaproszeni goście.
 • Zaproszeni goście na uroczystości.
 • Przemarsz policjantów.
 • Policyjna orkiestra.
 • Policyjna orkiestra.
Powrót na górę strony