Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Przypominali policjantom, jak udzielać pierwszej pomocy

Data publikacji 24.05.2022

Wydział Kadr i Szkolenia KWP zs. w Radomiu przeprowadził w maju pierwszą z 12 edycji szkoleń z zakresu udzielania pierwszej pomocy dla policjantów, którzy posiadają tytuł ratownika i pełnią służbę w garnizonie mazowieckim. W szkoleniu uczestniczyło 22 funkcjonariuszy.

Podczas realizacji programu szkolenia szczególny nacisk położono na właściwe i jak najlepsze przygotowanie policyjnych ratowników do udzielania pierwszej pomocy podczas pełnienia codziennej służby, a także prewencyjnego zabezpieczenia imprez masowych, uroczystości lub zgromadzeń, odbywających się na terenie garnizonu mazowieckiego. Ponadto, przygotowywano policjantów do działań w sytuacjach nadzwyczajnych, stosowania form taktyki działania, podczas zdarzeń o charakterze masowym.

Każda edycja podzielona jest na 2 etapy szkoleniowe.  W pierwszym zostały przeprowadzone ćwiczenia i wykłady przypominające zasady udzielania pierwszej pomocy w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy. Drugi etap szkolenia, polega na weryfikacji posiadanej wiedzy przed komisją egzaminacyjną w składzie: przewodniczący: podkom. Tomasz Łabys - specjalista Zespołu ds. Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu; członkowie: sierż. Paweł Nietrzebka - dzielnicowy Komendy Powiatowej Policji w Żyrardowie, Izabela Natorska - starszy specjalista Zespołu ds. Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu, Katarzyna Prażmowska - specjalista Zespołu ds. Doskonalenia Zawodowego Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji z siedzibą w Radomiu.

Egzamin składa się z części pisemnej (testu) i dwóch losowanych ćwiczeń praktycznych (symulacji).

Pierwsza pomoc, to zespół czynności wykonywanych przez osobę znajdującą się w miejscu zdarzenia w celu ratowania osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Ciągle rozwijająca się cywilizacja stwarza różnego rodzaju zagrożenia w skali mikro i makro. Media codziennie donoszą o wypadkach z udziałem dzieci i dorosłych: komunikacyjnych, przy pracy, na wakacjach, w szkołach, ale i o katastrofach, do których doszło w wyniku ludzkiego działania oraz pod wpływem niszczycielskich sił natury. Codziennie zdarzają się też nagłe zachorowania.

Tak dochodzi do sytuacji, w których życie człowieka nagle/niespodziewanie znajduje się w rękach przypadkowych świadków zdarzenia. Często samo wezwanie karetki pogotowia nie jest rozwiązaniem wystarczającym, ponieważ stan osoby wymaga natychmiastowego działania. Jedynym rozwiązaniem są ludzie, będący na miejscu zdarzenia, którzy posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie podstawowych czynności ratowniczych. Szczególną rolę w tym zakresie odgrywają funkcjonariusze, którzy niejednokrotnie, jako pierwsi, znajdują się na miejscu zdarzenia. Z uwagi na pełnioną funkcję, ciąży na nich prawny i społeczny obowiązek udzielanie pierwszej pomocy. Wielu funkcjonariuszy ukończyło kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy. Należy jednak pamiętać, że warunkiem skutecznej pomocy jest systematyczne doskonalenie, które wpływa na motywacje, pewność siebie oraz gwarantuje właściwą reakcję. Ludzkie życie jest bezcenne, a czasem tak niewiele trzeba by je uratować. Dzięki odpowiedniej wiedzy i umiejętnościom można uratować komuś życie, nie dysponując żadnym specjalistycznym sprzętem.

Autor: podkom. Tomasz Łabys

  • Policjant ćwiczący udzielanie pierwszej pomocy
  • Policjanci siedzący w sali wykładowej
  • Tablica na sali wykładowej
Powrót na górę strony