Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Spotkanie Szefów Policji Europejskich w Berlinie

Data publikacji 25.05.2022

24 maja 2022 roku w Berlinie Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk wziął udział w spotkaniu Szefów Policji Europejskich. W jego trakcie Szef polskiej Policji zaprezentował podjęte działania w kontekście wojny w Ukrainie oraz zaapelował o jedność i solidarność z pokrzywdzonymi.

Szefowie Policji, Europolu i Interpolu rozmawiali w Berlinie między innymi o implikacjach dla bezpieczeństwa związanych z wojną w Ukrainie. Podczas spotkania Komendant Główny Policji, gen. insp. Jarosław Szymczyk podkreślił konieczność solidarności z Ukrainą, wyrażającą się między innymi w stosowaniu adekwatnego języka opisu, nazywającego po imieniu brutalny, noszący znamiona ludobójstwa charakter agresji Rosji na niepodległe państwo. Wspomniał przy tym, że polska Policja uczestniczy w projekcie, którego celem jest zbieranie dowodów zbrodni i ludobójstwa, jakiego dopuszczają się w Ukrainie rosyjskie wojska.

Dodał także, że polska Policja od początku wojny w Ukrainie podejmuje zdecydowane działania, mające na celu wsparcie strony ukraińskiej, tak w wymiarze materiałowo-technicznym, jak również w formie różnych inicjatyw humanitarnych - przykładem może być kompleksowa pomoc dla rodzin ukraińskich policjantów, szukających schronienia w naszym kraju.

Na koniec Szef polskiej Policji zaproponował rozpoczęcie prac nad projektem zmian w regulacjach prawnych Interpolu, pozwalających na podjęcie skutecznych działań na wypadek bezprawnych działań militarnych ze strony agresora.

Innym ważnym tematem poruszanym podczas wydarzenia w Berlinie była Sztuczna Inteligencja, której rozwój - idący w parze z postępującą digitalizacją życia - nie pozostaje bez wpływu na sposób funkcjonowania Policji, niosąc z sobą zarówno szanse, jak i zagrożenia. Wychodząc naprzeciw tym wyzwaniom Komisja Europejska przedstawiła w dniu 21 kwietnia 2021 roku projekt rozporządzenia w sprawie zarządzania sztuczną inteligencją („Artificial Intelligence Act”).

Odnosząc się do tego projektu Szefowie Policji wydali wspólną deklarację, która zostanie przedłożona Komisji Europejskiej za pośrednictwem Europolu. W swoim stanowisku Szefowie Policji wyrazili pełne zrozumienie dla potencjału Sztucznej Inteligencji oraz jej roli w zapewnieniu efektywności działań organów ścigania, zwrócili jednak uwagę, że jej zastosowanie powinno odbywać się w warunkach właściwej kontroli prawnej. 

BMWP KGP

Powrót na górę strony