Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Specjalna edycja szkolenia w ramach projektu pn. „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”

Data publikacji 27.05.2022

W dniach 26 - 27 maja br. w Warszawie odbyła się specjalna edycja dwudniowych szkoleń specjalistycznych w ramach ogólnopolskiego projektu pn. „Identyfikacja ofiar handlu ludźmi jako podstawa uzyskania wsparcia przez pokrzywdzonego”, w której wzięli udział koordynatorzy profilaktyki społecznej z komend wojewódzkich/stołecznej Policji oraz wszystkich szkół policyjnych. Projekt realizowany jest przez Biuro Prewencji i Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego: instrumentu współpracy policyjnej, zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego.

Przestępstwo handlu ludźmi jest formą współczesnego niewolnictwa, stanowiącą jedną z najcięższych zbrodni, rażąco naruszającą podstawowe prawa człowieka. Ofiarami handlarzy, którzy wykorzystują szereg środków celem skutecznego ich zwerbowania i wykorzystania, co roku padają miliony ludzi na całym świecie: kobiety i mężczyźni, dorośli i dzieci. Prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu uświadomienie zagrożeń jest niezwykle ważne, stąd specjalna edycja szkolenia w ramach przedmiotowego projektu, skierowana do wojewódzkich koordynatorów profilaktyki społecznej z komend wojewódzkich / stołecznej Policji oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Centrum Szkolenia Policji w Legionowie oraz Szkół Policji w Katowicach, Pile i Słupsku.

Spotkanie otworzył Zastępca Dyrektora Biura Prewencji Komendy Głównej Policji insp. Piotr Kulesza, który podkreślił jak ważnym jest prowadzenie działań profilaktycznych mających na celu podnoszenie świadomości na temat procederu handlu ludźmi i umiejętności identyfikacji tego zjawiska.

Tożsame szkolenia dla funkcjonariuszy służby prewencyjnej i kryminalnej, którzy zajmują się koordynacją zapobiegania i zwalczania przestępstwa handlu ludźmi na poziomie regionalnym i lokalnym odbywają się na terenie całego kraju. Dotychczas przeprowadzono edycje dla garnizonów: dolnośląskiego, opolskiego, podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i śląskiego.

Przedsięwzięcie finansowane w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, realizowane będzie do końca 2022 r.

Warto wspomnieć, że beneficjentami projektu będą nie tylko funkcjonariusze i pracownicy Policji, ale również osoby w wieku 16-45 lat, wyjeżdżające bądź noszące się z zamiarem wyjazdu do pracy poza granice kraju, jako osoby najbardziej narażone na stanie się ofiarą handlu ludźmi, w tym na zjawisko wyzysku pracowniczego.

Wśród działań projektowych zaplanowano m.in. opracowanie materiałów edukacyjnych, szkolenia specjalistyczne dla funkcjonariuszy Policji, przygotowanie i emisję spotu na temat zapobiegania handlowi ludźmi czy międzynarodową konferencję będącą okazją do wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk w obszarze zapobiegania i zwalczania tego procederu.

(Biuro Prewencji KGP)

  • Na sali konferencyjnej do siedzących osób przemawia Zastępca Dyrektora Biura Prewencji, w tle na ekranie wyświetlono slajd projektu dot. przeciwdziałania handlowi ludźmi.
  • Przy stole prezydialnym widać cztery osoby prowadzące szkolenie, po prawej stronie ustawiono roll-up projektowy i flipchart do ćwiczeń.
  • Praca warsztatowa zespołu trzech osób dot. przeciwdziałania handlowi ludźmi.
  • Praca warsztatowa w grupach pod nadzorem trenerów.
  • Na Sali konferencyjnej grupa trzydziestoosobowa siedzi w okręgu uczestnicząc w warsztatach tematycznych.
  • Grupa wszystkich uczestników szkolenia pozuje do zdjęcia na tle roll-upu projektu finansowanego z FBW UE.
Powrót na górę strony