Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

,,Edukacja antydyskryminacyjna – przedsięwzięcia szkoleniowe dla Policji”

Data publikacji 07.06.2022

,,Edukacja antydyskryminacyjna – przedsięwzięcia szkoleniowe dla Policji” - pod taką nazwą w Warmińsko-Mazurskim Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie odbyło się szkolenie policjantek i policjantów garnizonu warmińsko-mazurskiego.

Na podstawie porozumienia o współpracy zawartej pomiędzy Komendantem Głównym Policji a Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, w  piątek ( 03.06.2022 r.) w sali konferencyjnej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie odbyło się szkolenie pn. ,,Edukacja antydyskryminacyjna - przedsięwzięcia szkoleniowe dla Policji”. Celem szkolenia było podniesienie kompetencji zawodowych policjantów i policjantek w obszarze ochrony praw człowieka, przeciwdziałania dyskryminacji i realizacji zasady równego traktowania. Zaproszonych gości oraz uczestników szkolenia przywitała nadkom. Dorota Rak Pełnomocnik Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie ds. Ochrony Praw Człowieka.

Podczas szkolenia wysłuchano wykładów Pani dr Anity Borkowskiej - edukatorki, przewodniczki współpracującej z Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN i Pani Dagmary Mańki-Wizor - Głównej Specjalistki ds. Projektów Naukowych Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, a także Pani dr Małgorzaty Kołaczek - Zastępcy Dyrektora ds. Dydaktycznych Instytutu Studiów Międzykulturowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, wiceprezeski Fundacji w Stronę Dialogu. Tematem wykładów była współpraca ze społecznością żydowską oraz romską w Polsce. Uczestnicy spotkania zapoznani zostali z historią i tradycjami ww. społeczności, a także z zagadnieniami związanymi ze stereotypami i uprzedzeniami wobec określonych grup mniejszościowych. W szkoleniu uczestniczyli policjanci i policjantki garnizonu warmińsko-mazurskiego.

(dr/rj)

  • Uczestnicy szkolenia antydyskryminacyjnego
  • Uczestnicy szkolenia antydyskryminacyjnego
  • Uczestnicy szkolenia antydyskryminacyjnego
  • Uczestnicy szkolenia antydyskryminacyjnego
  • Uczestnicy szkolenia antydyskryminacyjnego
  • uczestnicy szkolenia
Powrót na górę strony