Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wywożenie śmieci do lasu jest karalne! A poza tym to skrajna głupota! Widzisz? Reaguj! Również za pomocą KMZB

Data publikacji 09.06.2022

Zaśmiecanie lasu, poza tym, że jest zabronione przepisami i grozi za to m.in. grzywna, to jest zwykłym prostactwem i bywa bolesnym ciosem dla naturalnego środowiska. Dlatego każdy z nas powinien reagować widząc takie zjawisko. Można to zrobić dzwoniąc pod numer alarmowy lub zgłaszając takie miejsce za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. Właśnie dzięki takiemu zgłoszeniu jedno z zaśmieconych miejsc w lesie pod Ełkiem zostanie uprzątnięte.

Opony, styropian, worki ze śmieciami – nie takich widoków spodziewamy się w lesie. Wyrzucanie odpadów do lasu jest nie tylko podłością skierowaną ku roślinom i zwierzętom, ale jest też karalne. Niestety nadal znajdują się ludzie, którzy bezmyślnie zanieczyszczają lasy. Osoby, które będą świadkami takich sytuacji powinny jak najszybciej poinformować o tym fakcie policję. Przydatne będą w takich sytuacjach wszelkie informacje o sprawcach, chociażby rejestracja samochodu oraz zdjęcia czy nagranie. Przyłapując takiego bezmyślnego prostaka na gorącym uczynku najlepiej jest powiadomić o tym służby dzwoniąc pod numer alarmowy 112 i podając jak najwięcej informacji na ten temat.

Informacje o nielegalnych wysypiskach śmieci, przy których nie złapaliśmy nikogo za rękę, można również przekazać za pomocą aplikacji Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa.

Właśnie dzięki takiemu zgłoszeniu kilka dni temu w jednym z lasów na terenie gminy Ełk ujawnione zostało nielegalne wysypisko śmieci. Policjanci sprawdzając informację naniesioną na Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa potwierdzili, że ktoś bezmyślnie zostawiał w lesie opony i worki z odpadami budowlanymi. W tej sprawie prowadzone są czynności wyjaśniające z artykułu 162 kodeksu wykroczeń.

  • Opony rozrzucone w lesie
    Opony rozrzucone w lesie

Art. 162 KW

§ 1. Kto w lasach zanieczyszcza glebę lub wodę albo wyrzuca do lasu kamienie, śmieci, złom, padlinę lub inne nieczystości, albo w inny sposób zaśmieca las, podlega karze grzywny albo karze nagany.

§ 2. Jeżeli czyn sprawcy polega na zakopywaniu, zatapianiu, odprowadzaniu do gruntu w lasach lub w inny sposób składowaniu w lesie odpadów, sprawca podlega karze aresztu albo grzywny.

§ 3. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1 można orzec nawiązkę, a w razie popełnienia wykroczenia określonego w § 2 orzeka się nawiązkę – do wysokości równej kosztom rekultywacji gleby, oczyszczenia wody, wydobycia, wykopania, usunięcia z lasu, a także zniszczenia lub neutralizacji odpadów.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa jest jednym z narzędzi kontaktu z policjantami, z których może skorzystać każda osoba, mająca dostęp do Internetu. Za pomocą tego narzędzia w prosty sposób można poinformować policjantów o różnych zagrożeniach, jakie zostały zaobserwowane w danej okolicy, m.in. o miejscach, w których dochodzi do aktów wandalizmu, zaśmiecania czy występowania dzikich kąpielisk. Dzięki tej informacji, płynącej bezpośrednio od mieszkańców, policjanci będą mogli objąć odpowiednim nadzorem wskazane lokalizacje.

W sprawach pilnych i nagłych, szczególnie dotyczących zagrożenia życia i zdrowia, ze służbami należy kontaktować się za pośrednictwem numeru alarmowego 112. Za pośrednictwem aplikacji KMZB należy zgłaszać sprawy, które nie wymagają bezpośredniej i natychmiastowej interwencji policjantów.

Więcej na temat KMZB można przeczytać na stronie:

https://warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/mapa-zagrozen-bezpiecze/24497,dok.html

(akdn/tm)

Powrót na górę strony