Aktualności

Strona znajduje się w archiwum.

Ocena działalności instytucji publicznych

Data publikacji 28.06.2006

Ankieterzy Centrum Badania Opinii Społecznej zapytali Polaków o ocenę działaności instytucji publicznych. Działność Policji dobrze oceniło 65 proc. badanych, źle 25 proc. To najlepszy wynik wśród instytucji wymiaru sprawiedliwości. Lepiej - spośród instytucji publicznych - ocenione zostały tylko TVP, Polskie Radio i Wojsko.

Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 2 – 5 czerwca 2006 roku przeprowadziło na reprezentatywnej, losowej próbie dorosłych Polaków (1041 respondentów) badanie, którego celem była ocena działalności instytucji publicznych, zarówno politycznych, jak i niepolitycznych oraz mass mediów. 

W sondażu zamieszczono m. in. pytanie o ocenę działalności Policji (zob. Wykres nr 1). Blisko dwie trzecie ankietowanych (65 %) oceniło Policję dobrze, jedna czwarta badanych (25 %) jej działalność zaopiniowała źle, pozostałe osoby nie miały zdania na ww. temat. Jest to nieznaczny spadek (1 punkt procentowy - w granicach błędu statystycznego) pozytywnych ocen w porównaniu do ostatniej edycji tego badania (luty br.). Należy jednak podkreślić, że badanie z lutego 2006 roku okazało się przełomowe w ocenie Policji, kiedy jej pracę obywatele ocenili najwyżej na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat (tak wysokie oceny zostały wcześniej odnotowane w styczniu 1996 roku) i poziom ten został utrzymany (zob. Wykres nr 2).

Ocena działalności instytucji publicznych

Ocena działalności instytucji publicznych

Warto też podkreślić, że Policja jest najlepiej ocenianą instytucją, wporównaniu do innych organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości (zob. Wykres nr 3 oraz Tabela nr 1). Odziałalności sądów dobrze wypowiedziało się27 % ankietowanych (38 punktów procentowych mniej od Policji), natomiast źle blisko dwukrotnie więcej – 52%. Bardzo podobne oceny uzyskała prokuratura - dobrze oceniło ją 28 %, aźle – 42% badanych.

Ocena działalności instytucji publicznych

Tabela nr 1. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność Policji, sądów i prokuratury? (oceny od II ’02 do VI ’06)


Oceniane
organy
ścigania
i wymiaru
sprawiedliwości

Oceny

Wskazania respondentów od II ‘02 do VI ‘06

Zmiany II-VI 2006

IV
’02

VI
’02

XII
’02

X
’03

II
’04

VI
’04

X
’04

II
’05

VI
’05

X
’05

II
’06

VI
’06

w %

Policja

dobra

55

64

58

60

56

54

58

60

52

57

66

65

-1

zła

31

29

32

28

32

34

33

29

36

33

24

25

+1

Sądy

dobra

22

24

23

21

18

17

21

20

21

20

27

27

0

zła

54

55

59

58

63

61

62

61

60

61

51

52

+1

Prokuratura

dobra

22

25

26

21

20

20

22

25

25

22

31

28

-3

zła

48

52

48

48

52

53

54

50

49

54

41

42

+1

Pominięto „trudno powiedzieć”

Tabela nr 2. Jak by Pan(i) ocenił(a) działalność…? (oceny w czerwcu 2006 roku)

Oceniane instytucje/organy

Ocena dobra (%)

Ocena zła (%)

Sejm

16

69

Senat

19

55

Prezydent

33

50

Władze miasta/gminy

56

32

NSZZ „Solidarność”

23

34

OPZZ

18

27

Kościół rzymsko-katolicki

62

26

Narodowy Bank Polski

49

18

Rada Polityki Pieniężnej

30

22

Giełda Papierów Wartościowych

31

8

Wojsko

71

7

Policja

65

25

Sądy

27

52

Prokuratura

28

42

Trybunał Konstytucyjny

40

17

Rzecznik Praw Obywatelskich

37

16

Instytut Pamięci Narodowej

40

22

Najwyższa Izba Kontroli

40

18

Polskie Radio

76

4

Radio RMF FM

68

3

Radio Zet

69

2

Radio Maryja

23

38

Telewizja publiczna

82

10

Telewizja Polsat

77

9

Telewizja TVN

76

4

Telewizja Trwam

13

21

Gazeta Wyborcza

47

6

Fakt

38

14

Super Express

37

9

Rzeczpospolita

34

3

Dziennik

32

3

Nasz Dziennik

19

6

Trybuna

16

7

Newsweek

34

2

Wprost

31

3

Polityka

28

3

Przekrój

24

4

Tygodnik Powszechny

16

5

Pominięto „trudno powiedzieć”

Ocena działalności instytucji publicznych

Źródło: CBOS, 2- 5 czerwca 2006 r., N = 1041

Powrót na górę strony
Polska Policja