Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Profilaktyka to najprostsza droga do bezpieczeństwa – międzynarodowy projekt polskich i niemieckich policjantów

Data publikacji 15.06.2022

Lubuska Policja wraz z Dyrekcją Policji Kraju Związkowego Brandenburgii zrealizowała trzydniowe warsztaty w ramach projektu „Profilaktyka w ruchu drogowym – wymiana doświadczeń i transfer wiedzy w ramach współpracy transgranicznej” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Funduszu Małych Projektów Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020. Polscy i niemieccy policjanci wymienili doświadczenia oraz uczestniczyli w wykładach i warsztatach dotyczącymi wystąpień medialnych, psychologii i pozostałych aspektów pracy profilaktycznej w zakresie ruchu drogowego.

Celem projektu było zacieśnienie współpracy pomiędzy polską, a niemiecką Policją realizującą wspólne cele na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Policjanci obu krajów od wielu lat współpracują na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wzajemna współpraca pozwoliła na wypracowanie wielu wspólnych rozwiązań, które wykorzystywane są w codziennej służbie dla społeczeństwa. Obecny projekt był skierowany do polskich i niemieckich mundurowych zajmujących się w codziennej służbie profilaktyką społeczną w ruchu drogowym. Szerzenie profilaktyki w ruchu drogowym jest jednym z najważniejszych aspektów pracy policjantów po obu stronach granic. Dotarcie do obywateli obu krajów za pośrednictwem mediów oraz bezpośrednich spotkań z nimi jest dużym przedsięwzięciem policjantów. Zarówno polscy i niemieccy funkcjonariusze uczestniczą w spotkaniach profilaktycznych z dziećmi, młodzieżą i kierowcami w trakcie których omawiane są przepisy ruchu drogowego oraz zasady bezpiecznego zachowania dla wszystkich uczestników dróg. Trzydniowe (7-9 czerwca) szkolenie miało charakter warsztatów oraz wykładów interaktywnych, które zostały przeprowadzone przez ekspertów z telewizji i radia, oraz psychologa pomagającego radzić sobie ze stresem związanym z wystąpieniami medialnymi, jak również z osobami będącymi uczestnikami zdarzeń drogowych -  wypadków i kolizji. Na zakończenie szkolenia, zarówno polscy, jak i niemieccy policjanci podziękowali za wspólną realizację projektu i wyrazili chęć dalszej współpracy na rzecz bezpieczeństwa.

 

podkomisarz Łukasz Zalewski

Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim

Powrót na górę strony