Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Komendant Główny Policji z wizytą w Estonii

Data publikacji 15.06.2022

W dniach 13-15 czerwca 2022 roku z wizytą w Estonii gościła delegacja polskiej Policji na czele z Komendantem Głównym Policji, gen. insp. Jarosławem Szymczykiem. Wiodącym tematem wizyty był kryzys uchodźczy związany z wojną w Ukrainie, a także wymiana doświadczeń oraz zacieśnienie współpracy w zakresie zwalczania cyberprzestępczości.

Kryzys uchodźczy związany z wojną w Ukrainie stanowi obecnie jedno z najważniejszych wyzwań dla organów ścigania w całej Europie. Miliony mieszkańców tego państwa zmuszonych zostało do opuszczenia swoich domów oraz szukania schronienia w sąsiednich krajach na zachód od  Ukrainy, między innymi w Polsce. W największym stopniu to właśnie Polska odczuła skutki tego kryzysu, będąc krajem pierwszego wyboru dla wielu mieszkańców Ukrainy uciekających przed dramatem wojny.

Wizyta delegacji polskiej Policji w Estonii była okazją do rozmowy o implikacjach tego zjawiska dla bezpieczeństwa wewnętrznego obu państw. Strona polska i estońska wymieniły się informacjami o wdrożonych rozwiązaniach w związku z sytuacją na granicy, rozmawiano także o perspektywie wspólnych działań i inicjatyw policyjnych w tym obszarze. Konkluzją wyłaniającą się z rozmów było podkreślenie fundamentalnego znaczenia bliskiej współpracy policyjnej w tym zakresie.

Innym ważnym tematem poruszonym podczas wizyty szefa polskiej Policji w Estonii była cyberprzestępczość. Polska Policja - wychodząc z założenia, że efektywna walka z cyberprzestępczością wymaga realizacji wysokospecjalistycznych działań - podjęła decyzję o utworzeniu Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC). Podobnie jak Centralne Biuro Śledcze Policji, CBZC bierze na cel najpoważniejsze przestępstwa związane ze światem cyfrowym, wzorując się w swoich operacjach na wiodących światowych ośrodkach walki z cyberzagrożeniami. Podczas zaplanowanych spotkań obie strony zaprezentowały swoje najlepsze strategie związane z profilaktyką i zwalczaniem tego procederu oraz wyraziły wolę dalszego rozwoju współpracy na tym polu.

Oprócz zagadnień kryzysu migracyjnego oraz cyberprzestępczości rozmawiano między innymi o estońskich rozwiązaniach policyjnych przyjętych w trakcie pandemii koronawirusa oraz innych tematach ważnych dla wspólnego bezpieczeństwa.

W trakcie wizyty Szef polskiej Policji spotkał się z Panem Elmarem Vaherem, Dyrektorem Generalnym Generalnego Zarządu Policji i Straży Granicznej Estonii, a także kluczowymi osobami reprezentującymi estońską Narodową Policję Kryminalną, Urząd ds. Systemu Informatycznego oraz Akademię Nauk o Bezpieczeństwie.

Polscy delegaci uczestniczyli również w wydarzeniu upamiętniającym obywateli Estonii, którzy w latach 1940 - 1949 zostali przez Związek Radziecki deportowani na Syberię. Komendant Główny Policji oraz towarzyszący mu polscy funkcjonariusze zapalili pamiątkowe znicze w miejscu pamięci ofiar zsyłki.

Podsumowując wizytę w Estonii, gen. insp. Jarosław Szymczyk podkreślił, że Policje obu państw są ważnym partnerem na płaszczyźnie dwustronnej współpracy, wspólnie adresując obszary i zagadnienia kluczowe dla wzajemnego bezpieczeństwa. Zaznaczył, że bieżąca wizyta stanowiła nie tylko ważny krok w kierunku umocnienia bilateralnych więzi, ale była także okazją do wyraźnego zaznaczenia strategii działania w związku z zagrożeniami dla bezpieczeństwa generowanymi przez kryzys uchodźczy oraz zamanifestowania policyjnej jedności i solidarności z Ukrainą w kontekście wojny wywołanej przez Federację Rosyjską.

Komendantowi Głównemu Policji podczas podróży do Estonii towarzyszyli insp. Adam Cieślak, Komendant Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości oraz insp. Paulina Filipowiak, Dyrektor Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

(Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP)

  • delegacja z Polski i delegaci z Estonii pozują do zdjęcia
  • Komendant Główny Policji z Estoński policjantem, z tyłu widać flagi
  • Komendant Główny Policji w miejscu pamięci składa kwiaty i oddaje hołd poległym
  • Komendant Główny Policji z mężczyzna w garniturze w miejscu pamięci
  • miejsce pamięci
Powrót na górę strony