Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Promocja działań Policji w związku z kryzysem migracyjnym

Data publikacji 17.06.2022

Dziś w Ambasadzie RP w Rzymie odbyła się konferencja dotycząca kryzysu migracyjnego w związku z wojną w Ukrainie. Na zaproszenie oficera łącznikowego Policji do polskiej placówki dyplomatycznej przybyli przedstawiciele włoskiej Obrony Cywilnej, włoskiego MSZ, Przedstawicielstwa Unii Europejskiej we Włoszech oraz oficerowie łącznikowi akredytowani w Italii reprezentujący policje i służby graniczne państw europejskich.

Była to doskonała okazja do zaprezentowania inicjatyw, jakie Polska Policja podejmuje w związku z wojną w Ukrainie. Przedstawiono m.in. działania pomocowe, jakie prowadzi Policja w punktach recepcyjnych na terenie całego kraju; ulotki przygotowane przez Komendę Główną Policji dotyczące zagadnień bezpieczeństwa na terenie RP; infolinię Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji gdzie można przekazywać informacje oraz uzyskiwać pomoc w sytuacjach związanych z zaginięciem osób; kanały komunikacji Wydział do Walki z Handlem Ludźmi Biura Kryminalnego KGP gdzie można przekazać informacje dotyczące zarówno handlu ludźmi, jak i przestępstw seksualnych, pedofilii czy pornografii dziecięcej.

Z uwagi na to, że kierowanie i koordynację zadań z zakresu pomocy ukraińskim uchodźcom we Włoszech powierzono Departamentowi Obrony Cywilnej podlegającemu bezpośrednio włoskiemu premierowi, głównym prelegentem spotkania była Pani Giulia Temperini, Dyrektor Służby Stosunków Międzynarodowych departamentu. W związku z tym, że jednym z zadań włoskiej obrony cywilnej są interwencje w sytuacjach kryzysowych za granicą, w marcu br. do tzw. hubów w Korczowej i w Przemyślu Departament oddelegował wolontariuszy w celu zapewnienia wsparcia w zarządzaniu przepływami obywateli Ukrainy do Włoch. Obecnie w Italii przebywa ok. 100 tysięcy uchodźców z Ukrainy.

Spotkanie w Ambasadzie RP w Rzymie było doskonałą okazją do wymiany doświadczeń pomiędzy służbami porządku i bezpieczeństwa publicznego i umocniło polsko-włoskie relacje dwustronne. Pozwoliło ponadto na przedstawienie działań jakie polskie władze i społeczeństwo podejmują na rzecz pomocy naszym ukraińskim sąsiadom. Na zakończenie spotkania, w geście solidarności, uczestnicy wsparli datkami projekt Instytutu Polskiego w Rzymie pt. „Noi ragazzi di frontiera” („My dzieci granicy”), skierowany do uczniów ukraińskich pobierających obecnie naukę w polskich liceach w przygranicznym Lubaczowie.

BMWP KGP

  • na zaproszenie oficera łącznikowego Policji do polskiej placówki dyplomatycznej przybyli przedstawiciele włoskiej Obrony Cywilnej, włoskiego MSZ - konferencja w spr. kryzysu migracyjnego w związku z wojną w Ukrainie
  • na zaproszenie oficera łącznikowego Policji do polskiej placówki dyplomatycznej przybyli przedstawiciele włoskiej Obrony Cywilnej, włoskiego MSZ - konferencja w spr. kryzysu migracyjnego w związku z wojną w Ukrainie
  • na zaproszenie oficera łącznikowego Policji do polskiej placówki dyplomatycznej przybyli przedstawiciele włoskiej Obrony Cywilnej, włoskiego MSZ - konferencja w spr. kryzysu migracyjnego w związku z wojną w Ukrainie
Powrót na górę strony