Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podczas kontroli drogowej mundurowi ujawnili licznik cofnięty o 100 tysięcy kilometrów

Data publikacji 29.06.2022

W czasie każdej kontroli drogowej policjanci sprawdzają m in. aktualny stan drogomierza i porównują go z danymi wprowadzonymi do systemu przez diagnostów wykonujących okresowe badania techniczne. Jak pokazują różne przykłady, po drogach naszego województwa poruszają się samochody z nieprawdziwym przebiegiem. Warto pamiętać, że w myśl aktualnie obowiązujących przepisów jakakolwiek ingerencja we wskazania drogomierza w pojeździe stanowi przestępstwo zagrożone karą pozbawienia wolności do 5 lat.

Policjanci w trakcie prowadzonych kontroli drogowych oprócz sprawdzania kierowcy, jego stanu trzeźwości czy posiadanych uprawnień, odczytują również przebieg kontrolowanego pojazdu. Wszelkie ujawnione zmiany we wskazaniach licznika lub inne nieprawidłowości wpływające na pomiar tego urządzenia są skrupulatnie sprawdzane i mogą być początkiem poważnych problemów dla właściciela bądź użytkownika pojazdu.

Tak też było kilka dni temu, kiedy to funkcjonariusze Ogniwa Ruchu Drogowego z Komendy Powiatowej Policji w Strzelinie w toku wykonywanych czynności służbowych zatrzymali do kontroli drogowej kierującego samochodem osobowym marki Mercedes. W trakcie sprawdzania numerów rejestracyjnych pojazdu w policyjnym systemie mundurowi ustalili, że aktualne wskazanie drogomierza różni się od tego, które zostało odnotowane w Centralnej Ewidencji Pojazdów. Różnica nie była mała, ponieważ sięgnęła blisko 100 tysięcy kilometrów. Podczas interwencji kierujący samochodem nie był w stanie wytłumaczyć policjantom ujawnionej różnicy przebiegu i zaprzeczył, aby pojazd szykowany był w ten sposób do sprzedaży. Na miejscu funkcjonariusze wykonali stosowną dokumentację celem przeprowadzenia dalszych czynności służbowych.

Policjanci przypominają!

Zgodnie z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym i zmianami w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego z dnia 5 listopada 2019 r., od 1 stycznia 2020 roku obowiązują nowe zasady kontroli drogowych. Obecnie policjanci wykonując   każdą    kontrolę    drogową    mają    obowiązek  sprawdzać i spisywać stan drogomierza, a odczytane wskazania drogomierza przesłać do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Właściciel pojazdu musi pamiętać również o tym, że zgodnie z treścią art. 306a Kodeksu Karnego, za zmianę wskazania drogomierza pojazdu mechanicznego lub ingerencję w prawidłowość jego pomiaru, grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Należy pamiętać, że takiej samej karze podlega zarówno osoba, która cofa licznik pojazdu, jak i ta, która taką korektę zleca.

(KWP we Wrocławiu / mw)

Powrót na górę strony