Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wspólna operacja międzynarodowa Child Trafficking Exploitation Joint Action Days 2022

Data publikacji 05.07.2022

W ramach realizacji projektów EMPACT THB (Europejska Multidyscyplinarna Platforma przeciwko Zagrożeniu Przestępczością Handlu Ludźmi) koordynowanych przez Europol, a realizowanych w ramach Cyklu Polityki Bezpieczeństwa EU, polska Policja wzięła udział w europejskiej akcji Joint Action Days against all forms of Child Trafficking EMPACT THB 2022.

logo Frontexu

Wspólna operacja zotała przeprowadzona w dniach 6 - 13 czerwca 2022 roku. W głównej mierze działania skierowane były na ujawnienie mechanizmów działania grup żebraczych oraz ewentualnego wykorzystania osób małoletnich w żebractwie. Podjęto również działania prewencyjne pod kątem ujawniania tzw. dzieci bez opieki (kontrolowano miejsca pobytu, takie jak np. dworce kolejowe i autobusowe).

Działania kontrolne podjęte zostały przez wszystkie Komendy Wojewódzkie Policji oraz Komendę Stołeczną Policji, łącznie przez prawie 5300 funkcjonariuszy. Czynności kontrolne przeprowadzone zostały wspólnie z funkcjonariuszami Straży Granicznej, którzy również podjęli działania we własnym zakresie. Działania wsparli również funkcjonariusze Żandarmerii Wojskowej, Straży Miejskiej, Ochrony Kolei oraz funkcjonariusze KAS.

W wyniku przeprowadzonych działań wylegitymowano 3938 osób dorosłych oraz 730 małoletnich. Spośród dorosłych osób legitymowanych największą liczbę stanowili obywatele Polski – 3938 osób. Skontrolowano również dość liczną grupę cudzoziemców.

Dodatkowo sprawdzono 2883 pojazdów i skontrolowano 9404 miejsc, głównie sklepów i galerii handlowych, ulic i dworców PKS i PKP oraz miejsc w pobliżu kościołów.

W ramach operacji na terenie podległym Komendzie Wojewódzkiej Policj w Białymstoku zatrzymano obywatela Polski podejrzewanego o stosowanie przemocy domowej. Wszczęto w tej sprawie postępowanie.

Na terenie działania Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi ujawniono nieletniego, który dopuścił się kradzieży pojazdu. Małoletni był również osobą poszukiwaną. Dodatkowo wszczęto jedną sprawę z zakresu przejawów demoralizacji wśród nieletnich. Sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego.

09.06.2022 roku na terenie podległym Komisariatowi Policji Poznań Wilda w Poznaniu policjanci zostali powiadomieni o 4-latce przebywającej na ulicy bez opieki. Po kilku godzinach ustalono, że matka pozostawiła dziewczynkę bez opieki w niezabezpieczonym mieszkaniu, a dziecko z niego wyszło. Powiadomiono sąd rodzinny a dziewczynkę prewencyjnie umieszczono w Domu Dziecka. Funkcjonariusze sporządzili formularz domniemanej ofiary handlu ludźmi. Dodatkowo na terenie podległym Komendzie Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wszczęto dwa postępowania z art: 278 § 1 kk (kradzież) i 178a § 1 kk (prowadzenie pojadu w stanie nietrzeźwości).

W dniu 10.06.2022 roku w Kołobrzegu (teren podległy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Szczecinie) przy sklepie spożywczym ujawniono obywatelkę Mołdawii, która żebrała. Jak ustalono, kobieta przybyła do Polski przez Rumunię. Na terenie naszego kraju miała podjąć pracę, jednak tego nie zrobiła. Nie potwierdzono, aby kobieta była ofiarą handlu ludźmi.

Akcja wymierzona przeciwko wykorzystaniu dzieci została przeprowadzona po raz kolejny przez polskie służby. Przeprowadzone działania wykazały, że należy nadal bacznie monitorować środowisko dzieci i młodzieży pod kątem ewentualnych zagrożeń ze strony osób chcących je wykorzystać. Wykorzystanie może przejawiać się w różny sposób, nie tylko fizyczny (przymuszanie do żebrania), seksualny, ale również ekonomiczny. Nawiązanie kontaktów z dziećmi ma miejsce nie tylko w sieci. Szczególnie w okresie letnim przebywając na świeżym powietrzu dzieci są bardziej narażone na różnego rodzaju niebezpieczeństwa. Policjanci, w ramach prowadzonych działań swoją obecnością w miejscach przebywania dzieci i młodzieży, dają wyraźny znak, że ta grupa naszego społeczeństwa jest i będzie chroniona w szczególny sposób.

Planowane są kolejne akcje mające na celu zapobieganie zjawisku handlu dziećmi i ich wykorzystania.

Z lewej strony napis w języku angielskim, z prawej strony dłonie związane sznurkiem. Pod spodem znajduje się logo Frontexu i Empact

(Biuro Kryminalne KGP)

 

Powrót na górę strony