Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Strategicznie o narkotykach syntetycznych w Warszawie

Data publikacji 06.07.2022

W siedzibie CBŚP odbyło się spotkanie strategiczne europejskiej platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, które skupiło przedstawicieli 27 krajów UE oraz stowarzyszonych, a także Komisji Europejskiej, Europolu, Eurojustu, EMCDDA, ENAA, EUCPN i CEPOL. W spotkaniu uczestniczył Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji nadinsp. Paweł Półtorzycki.

Zjazd przedstawicieli wielu państw i organizacji był okazją do omówienia bieżących spraw oraz prac związanych z funkcjonowaniem platformy EMPACT NPS/Narkotyki Syntetyczne, a także trendów na europejskim i światowym rynku narkotykowym. Jednym z kluczowych punktów spotkania było omówienie zagrożeń związanych z wojną na Ukrainie wywołaną przez Federację Rosyjską, a także przedstawienie planów wykorzystania środków w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego w nowej perspektywie 2021-2027. CBŚP przewodniczy grupie zajmującej się zagadnieniem narkotyków sytetycznych.

W czasie spotkania prelegentami byli przedstawiciele Centrum Obsługi Projektów Europejskich MSWiA oraz policjanci CBŚP.

Spotkanie było także okazją do upamiętnienia poległych w służbie funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji. Przedstawiciele platformy reprezentujący Polskę, Niderlandy oraz Europol, w imieniu wszystkich uczestników spotkania złożyli kwiaty w Miejscu Pamięci - “Utracone pióra”, a następnie trębacz z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji odegrał utwór “Śpij kolego”.

  • spotkanie w ramach platformy EMPACT
  • spotkanie w ramach platformy EMPACT
  • spotkanie w ramach platformy EMPACT
  • spotkanie w ramach platformy EMPACT
  • spotkanie w ramach platformy EMPACT
  • spotkanie w ramach platformy EMPACT
  • spotkanie w ramach platformy EMPACT
  • spotkanie w ramach platformy EMPACT
Powrót na górę strony