Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Edukacja antykorupcyjna i działania szkoleniowe

Data publikacji 07.07.2022

Biuro Kryminalne Komendy Głównej Policji w ramach działań wdrożeniowych rekomendacji V rundy ewaluacyjnej GRECO (Grupy Państw Przeciwko Korupcji) prowadzi szereg działań profilaktyczno-edukacyjnych w zakresie polityki uczciwości w tym przeciwdziałania zjawiskom korupcji, prawom człowieka, niedyskryminacji, etyki zawodowej i mobbingu.

Biuro Kryminalne KGP wspólnie z Wyższą Szkołą Policji w Szczytnie i Biurem Spraw Wewnętrznych Policji w ramach działań dotyczących zapobiegania korupcji oraz uczciwości zawodowej, opracowało kursy antykorupcyjne pn. „Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji”. Kursy skierowane są do funkcjonariuszy, kadry kierowniczej i pracowników cywilnych Policji oraz do osób pełniących funkcje publiczne. Przy doborze założeń organizacyjno – programowych oraz treści kształcenia kursów, kierowano się obowiązkiem systemowego podejmowania działań przez Policję w zakresie przeciwdziałania korupcji. Celem kursów jest przedstawienie problematyki związanej z przeciwdziałaniem korupcji w organizacji. Kursy realizowane są w systemie elektronicznego wspomagania nauczania i prowadzone są w formie kształcenia na odległość. Warunkiem ukończenia kursu jest uzyskanie pozytywnej oceny z testu, do którego uczestnik przystępuje po zakończeniu poszczególnych etapów nauki. Uzyskanie co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi z testu wiedzy, kwalifikuje do otrzymania zaświadczenia o jego ukończeniu. Od czerwca 2021 r. do chwili obecnej kurs ukończyło 2191 osób, w tym 1113 osób pełniących funkcje publiczne z następujących instytucji Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Transportowy Urząd Techniczny, Narodowy Bank Polski i Urząd Zamówień Publicznych oraz 453 osoby z kadry kierowniczej Policji, 433 policjantów i 192 pracowników cywilnych Policji.

Ponadto Wydziały do Walki z Korupcją wraz z Wydziałem Ogólnym Biura Kryminalnego KGP w zakresie prowadzenia działań edukacyjno-informatycznych ujętych w „Planie lokalnego doskonalenia policjantów Biura Kryminalnego KGP na 2022 rok”, zorganizowały dwa szkolenia dla funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Biura Kryminalnego KGP. Szkolenie z zakresu etyki zawodowej, praw człowieka i niedyskryminacji, które prowadził  młodszy inspektor Krzysztof Łaszkiewicz – Pełnomocnika Komendanta Głównego ds. Ochrony Praw Człowieka oraz szkolenie ze zjawisk niepożądanych w środowisku służby/pracy – konflikt, zachowania mobbingowe oraz inne zachowania niepożądane, które prowadziła Mariola Jurczyk-Makara – psycholog z Wydziału Psychologów Policyjnych z Biura Kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej.

Jednocześnie kierując się dobrem społecznym oraz realizując obowiązek systemowego podejmowania działań przez Policję w zakresie przeciwdziałania korupcji, funkcjonariusze Wydziału do walki z Korupcją Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji w 2022 r. przeprowadzili pięć szkoleń pn. „Praktyczne aspekty przeciwdziałania korupcji” skierowanych do pracowników sektora bankowego, w trakcie których do chwili obecnej przeszkolono 215 pracowników Narodowego Banku Polskiego. Obecnie w wyniku nawiązanej współpracy z Żandarmerią Wojskową, Służbą Więzienną, Strażą Graniczną, Narodowym Bankiem Polskim, Urzędem Transportu Kolejowego, Urzędem Lotnictwa Cywilnego, Urzędem Zamówień Publicznych, Narodowym Funduszem Zdrowia i Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych, w drugiej połowie 2022 roku planowane są kolejne szkolenia i warsztaty stacjonarne w zakresie antykorupcyjnym.

W celu poszerzenia wiedzy m.in. z zakresu korupcji, konfliktu interesów, etyki zawodowej i „instytucji” sygnalistów, serdecznie zapraszamy na stronę: policja.pl/pol/antykorupcja

(Biuro Kryminalne KGP)

Powrót na górę strony