Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pierwsza rocznica śmierci śp. Jana Kota SAC, naczelnego kapelana Policji - PAMIĘTAMY!

Data publikacji 08.07.2022

Śp. Jan Kot SAC naczelny kapelan Policji, a także kapelan Komendy Głównej Policji, odszedł od nas po ciężkiej chorobie rok temu. Nasz cichy, uśmiechnięty Kapelan, który służył duszpastersko policjantom przez ponad 20 lat, był bardzo oddany ludziom, Policji, współbraciom w zakonie, a wszędzie gdzie się pojawiał niósł radość i nadzieję. W rocznicę śmierci Księdza Jana Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk w imieniu własnym, kierownictwa, policjantów i pracowników Policji, oddał mu hołd składając na Jego grobie kwiaty i zapalając znicze.

zdjęcie śp. Jana Kota SAC naczelnego kapelana Policji

Ks. Jan Konstanty Kot urodził się 24 lutego 1946 r. w Jankach na Lubelszczyźnie. Pracował jako robotnik w Stoczni Gdańskiej, a następnie w innych przedsiębiorstwach na Wybrzeżu. Do Seminarium Duchownego Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (ojcowie pallotyni) w Ołtarzewie koło Warszawy wstąpił w 1972 r. Święcenia kapłańskie przyjął 16 maja 1978 r. z rąk ks. bp.  Bronisława Dąbrowskiego. W tym samym roku uzyskał tytuł magistra teologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Uczestniczył następnie w rocznym kursie języka francuskiego w Paryżu.

Po powrocie do Polski był zastępcą prokuratora, a od 1984 r. prokuratorem w Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie. Był też członkiem Rady Ekonomicznej przy Zarządzie Prowincji Chrystusa Króla Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego i spowiednikiem dwóch zgromadzeń zakonnych, zajmował się trudną młodzieżą oraz niósł także posługę duszpasterską w szpitalu psychiatrycznym w Tworkach koło Pruszkowa.

W latach 2000 - 2002 był kapelanem komisariatów Policji Warszawa Praga Północ i Warszawa Praga. W 2002 r. został mianowany kapelanem Policji, a w 2009 r. kapelanem Ośrodka Duszpasterskiego Komendy Głównej Policji w Warszawie.
 
To on przygotowywał modlitewniki i informatory Duszpasterstwa Policji. Był współtwórcą pierwszego w historii polskiej Policji „Modlitewnika policjanta”, który oprócz modlitw, opisu liturgii sakramentów świętych, nabożeństw, pieśni kościelnych i krótkiego katechizmu, zawiera wskazania etyczne oraz zasady zachowania policjanta w czasie ceremonii religijnych. Dzięki jego inicjatywie powstał także „Informator Duszpasterstwa Policji”. Każdego roku przygotowywał rekolekcje dla kapelanów Policji w Centrum Animacji Misyjnej ojców pallotynów. Angażował się również w organizację Jasnogórskich Spotkań Środowiska Policyjnego oraz wyjazdy na Polski Cmentarz Wojenny w Miednoje, gdzie spoczywają pomordowani funkcjonariusze Policji Państwowej II RP. Był honorowym członkiem Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. oraz Stowarzyszenia Generałów Policji RP.

Za swoją działalność został uhonorowany wieloma odznaczeniami, w tym Złotym Medalem za Zasługi dla Policji, Medalem „Milito pro Christo”, Medalem „Pro Memoria”, Medalem Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki, Odznaką Honorową Biura Operacji Antyterrorystycznych KGP, Medalem „Cordi Nobile – Szlachetnemu Sercu”, Medalem XX-lecia NSZZP, Medalem XXV-lecia NSZZP, Medalem 100-lecia Powstania Polskiej Policji, Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą kl. I i Medalem „Nasz Honor dla Godności Polski” oraz pośmiertnie Srebrnym Krzyżem Zasługi.

Zmarł po ciężkiej chorobie 8 lipca 2021 r. Miał 75 lat, z których 43 przeżył w kapłaństwie, a 49 w pallotyńskiej konsekracji.

Na zawsze pozostanie w naszych sercach!

W intencji śp. Księdza Jana odprawione zostaną dwie msze święte: pierwsza msza święta odbędzie się dzisiaj, w rocznicę Jego śmierci - 8 lipca br. o godzinie 18.00 w kościele przy ulicy Skaryszewskiej 12, gdzie mieszkał śp. Ksiądz Jan Kot. Druga msza święta zostanie doprawiona w rocznicę pogrzebu - 14 lipca br. o godzinie 7.30 w Katedrze Polowej Wojska Polskiego, przy ulicy Długiej w Warszawie.

  • Komendant Główny Policji stoi przed grobem, przed nim funkcjonariusz trzyma wieniec. Z boku, przy grobie dwaj policjanci pełnią wartę honorową
  • Komendant Główny Policji schyla się nad wieńcem złożonym przed grobem. Z boku, przy grobie dwaj policjanci pełnią wartę honorową
  • Komendant Główny Policji kuca przy wieńcu złożonym przy grobie i ustawia znicz. Z boku, przy grobie dwaj policjanci pełnią wartę honorową, Widać również grającego na trąbce funkcjonariusza
  • Komendant Główny Policji stoi przed grobem i salutuje. Z boku, przy grobie dwaj policjanci pełnią wartę honorową, z boku widać grającego na trąbce policjanta
  • Komendant Główny Policji stoi przed grobem i salutuje - widok  z tyłu. Z boku, przy grobie dwaj policjanci pełnią wartę honorową
Powrót na górę strony