Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wizyta delegacji Departamentu Śledztw Strategicznych Narodowej Policji Ukrainy

Data publikacji 12.07.2022

Zastępca Komendanta CBŚP insp. Piotr Stasiak wspólnie z Dyrektorem Biura Kryminalnego KGP insp. Grzegorzem Napiórkowskim gościli ukraińską delegację, której przewodniczył Dyrektor Departamentu Śledztw Strategicznych Narodowej Policji Ukrainy (DŚS) Valentyn Kopaiev. Spotkanie strony polskiej i ukraińskiej było okazją m.in. do wymiany doświadczeń oraz informacji o rozwiązaniach przyjętych w obu krajach w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz najpoważniejszych przestępstw kryminalnych.

Zastępca Komendanta Centralnego Biura Śledczego Policji inspektor Piotr Stasiak wspólnie z Dyrektorem Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji inspektorem Grzegorzem Napiórkowskim, gościli w siedzibie CBŚP ukraińską delegację policyjną, na czele z Dyrektorem Departamentu Śledztw Strategicznych Narodowej Policji Ukrainy (DŚS) Valentynem Kopaievem. Do głównych zadań Departamentu Śledztw Strategicznych Narodowej Policji Ukrainy należy przede wszystkim ujawnianie, zwalczanie i zapobieganie przestępczości zorganizowanej.

Spotkanie strony polskiej i ukraińskiej było okazją do wymiany doświadczeń i informacji o rozwiązaniach przyjętych w obu krajach w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej oraz najpoważniejszych przestępstw kryminalnych. Podczas spotkania rozmawiano o praktycznych aspektach prowadzenia działań przez CBŚP i DŚS, uzyskiwanych efektach oraz o możliwościach współpracy w konkretnych obszarach zagadnieniowych, znajdujących się w zainteresowaniu obu jednostek Policji.

Wizyta delegacji Departamentu Śledztw Strategicznych Narodowej Policji Ukrainy w Centralnym Biurze Śledczym Policji potwierdziła bardzo dobre relacje partnerskie pomiędzy służbami Polski i Ukrainy, a niewątpliwie ścisła współpraca policyjna ma duże znaczenie w zapewnieniu bezpieczeństwa wewnętrznego w Europie Środkowo-Wschodniej.

(CBŚP / kp)

Powrót na górę strony