Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Wojewódzkie obchody Święta Policji w Zachodniopomorskiem

Data publikacji 21.07.2022

W tym roku przypada 103. rocznica powołania Policji Państwowej. Święto Policji, to data szczególna dla naszej formacji. To czas awansów, nominacji, odznaczeń oraz podziękowań dla policjantów i pracowników. Z tej okazji zachodniopomorscy funkcjonariusze wzięli udział w uroczystościach w Szczecinie.

Dzień rozpoczęło oddanie hołdu policjantom ziemi zachodniopomorskiej poległym podczas służby społeczeństwu. Nadinspektor Tomasz Trawiński, wraz ze swoimi zastępcami – inspektorem Ryszardem Ganem i dr Markiem Jasztalem, złożyli wiązankę kwiatów pod tablicą upamiętniającą tych funkcjonariuszy.

Oficjalną część uroczystości poprzedziła msza święta w intencji zachodniopomorskiej Policji, w Bazylice Archikatedralnej pw. św. Jakuba Apostoła w Szczecinie.

Następnie nasi goście, funkcjonariusze i pracownicy zachodniopomorskiej Policji, spod katedry, przeszli ulicami miasta do Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie, w której rozpoczęła się uroczysta zbiórka.

Została ona rozpoczęta minutą ciszy dla uczczenia pamięci naszego kolegi ś.p. sierż. szt. Jakuba Opieczyńskiego z KPP w Pabianicach, który zginął 14 lipca br. podczas służby w wypadku drogowym.

Wydarzenie otworzył szef zachodniopomorskich policjantów nadinsp. Tomasz Trawiński witając znamienite grono gości. Komendant w swoim wystąpieniu wypowiedział słowa uznania dla wszystkich policjantek, policjantów i pracowników garnizonu. Zaakcentował także stale nowe wyzwania stawiane przed naszą formacją, mianowicie te związane z sytuacją epidemiologiczną oraz te związane z wojną w Ukrainie.

W wydarzeniu wziął udział nadinspektor Roman Kuster Zastępca Komendanta Głównego Policji, Wicewojewoda Zachodniopomorski Tomasz Wójcik, Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego Stanisław Wziątek oraz przedstawiciele służb i instytucji współdziałających z nami na rzecz bezpieczeństwa. Był z nami także Ksiądz Biskup profesor Henryk Wejman oraz ks. Piotr Kordula duszpasterz zachodniopomorskich funkcjonariuszy. Gościliśmy policjantów z Niemiec, z którymi KWP w Szczecinie na bieżąco w wielu dziedzinach współpracuje. Na widowni zasiedli także członkowie policyjnych rodzin z Ukrainy, którzy w tym szczególnym czasie znaleźli przystań w naszym regionie i których nieustannie wspieramy.

Podczas uroczystości medale, odznaczenia, awanse i wyróżnienia odebrało kilkudziesięciu policjantów i pracownicy cywilni.

Garnizon zachodniopomorskiej Policji to 4731 policjantów i 1140 pracowników cywilnych. Z okazji przypadającego na dzień 24 lipca święta Policji na wyższe stopnie służbowe awansowało w całym województwie blisko 1800 policjantów. Prezydent RP przyznał także Medale za „Długoletnią Służbę” - 45 funkcjonariuszom, natomiast Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nadał Odznaki „Zasłużony Policjant” 27 mundurowym.

Istotnymi wyróżnieniami zostały uhonorowane indywidualne dokonania 13 policjantów z garnizonu. Na wniosek bezpośrednich przełożonych, za wzorowe wykonywanie przydzielonych obowiązków Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Kamiński nagrodami finansowymi wyróżnił dwóch policjantów, natomiast Komendant Główny Policji przyznał nagrody pieniężne jedenastu funkcjonariuszom. To dzięki nim między innymi uratowane zostało ludzkie życie i zatrzymano sprawców najpoważniejszych przestępstw w minionym roku.

Wyróżnienia podczas uroczystości odbierali także osobiście pracownicy cywilni.

Podczas uroczystej zbiórki wręczone zostały medale za zasługi dla zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa zachodniopomorskiego. Odznaczeni odebrali je z rąk przewodniczącego zarządu wojewódzkiego asp. szt. Mariana Boguszyńskiego.

Podczas uroczystości głos zabrał nadisnp. Roman Kuster Zastępca Komendanta Głównego Policji, który w swoim wystąpieniu odniósł się do tragicznych wydarzeń w naszej służbie, kiedy to policjant wypełnia rotę ślubowania do końca „(…) służyć wiernie Narodowi (…) nawet z narażeniem życia (...)” Podkreślił, że z tego powodu jest to służba niezwykle trudna, ale jakże ważna. Pan Komendant podziękował policjantom i pracownikom Policji za ciężką i wymagającą służbę. Podkreślił ogrom zadań które realizowali policjanci podczas pandemii oraz przy wschodniej granicy. Słowa wdzięczności skierował również do wszystkich osób, które wspierają Policję w działaniach na rzecz bezpieczeństwa.

Słowa podziękowań za codzienny trud służby na rzecz społeczeństwa w całym regionie wybrzmiały także w przemówieniu Wicewojewody zachodniopomorskiego Tomasza Wójcika oraz Stanisława Wziątka z Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Na podkreślenie zasługuje udział w naszych uroczystościach policyjnej orkiestry z KWP we Wrocławiu pod batutą kapelmistrza podinsp. Adama Witiwa. Wspaniała oprawa muzyczna uświetniła każdy moment tego wyjątkowego dla nas dnia.

Zespół prasowy KWP w Szczecinie/AŚ

 

zobacz wideo - podsumowanie minionego roku Zachodniopomorskiej Policji

 


 

 • złożenie kwiatów przy obelisku poświęconym poległym policjantom
 • złożenie kwiatów przy obelisku poświęconym poległym policjantom
 • poczet KWP w Szczecinie w Katedrze
 • w kościele
 • poczty sztandarowe w bazylice
 • lektor w Katedrze
 • poczty sztandarowe w Katedrze
 • uroczysty pochód
 • uroczysty pochód
 • uroczysty pochód
 • Orkiestra Reprezentacyjna Policji z Wrocławia
 • przemarsz uczestników uroczystości z Katedry do Filharmonii
 • uroczysty pochód
 • uroczysty pochód
 • uroczysty pochód
 • widok na salę w filharmonii
 • przemówienie Zastępcy Komendanta Głównego Policji
 • przemówienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie
 • lektorzy prowadzący
 • widownia w filharmoni
 • wręczanie awansów i wyróżnień
 • wręczanie awansów i wyróżnień
 • wręczanie awansów i wyróżnień
 • wręczanie awansów i wyróżnień
 • wręczanie wyróżnień i awansów
 • policyjna orkiestra z KWP we Wrocławiu
 • mianowani i zaproszeni goście na uroczystej zbiórce
 • życzenia od przedstawicieli innych służ dla szefa zachodniopomorskich policjantów
 • życzenia od innych służb dla szefa zachodniopomorskich policjantów
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji wręcza odznaczenia
 • Zastępca Komendanta Głównego policji i Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wręczają nominacje
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji wręcza nominacje na wyższe stopnie policyjne
 • Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie wręcza odznaczenia i awanse
 • mianowani policjancji
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji wręcza funkcjonariuszom odznaczenia
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji wręcza odznaczenia pracownikom Policji
 • przewodniczący związków zawodowych wręcza odznaczenia
Powrót na górę strony