Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Prawosławne nabożeństwo dziękczynne

Data publikacji 21.07.2022

Po południu w czwartek 21 lipca 2022 r. z okazji Święta Policji w Cerkwi Katedralnej pw. św. Jerzego Zwycięzcy w Warszawie odbyło się prawosławne nabożeństwo dziękczynne w intencji wszystkich funkcjonariuszy, pracowników i ich rodzin. .

Stało sie już tradycją, że w czwartek poprzedzający Centralne Obchody Święta Policji odprawiane jest prawosławne nabożeństwo dziękczynne, podczas którego zanoszone są modły w intencji funkcjonariuszy, pracowników Policji i ich rodzin oraz wszystkich tych, którzy oddali swe życie na służbie. Modlitwą otoczona jest cała formacja, ale też cały kraj i wszyscy odpowiedzialni za jego pomyślność i spokój.

Uroczystość odbyła się na terenie Prawosławnego Ordynariatu Wojska Polskiego w Warszawie w Cerkwi Katedralnej pw. św. Jerzego Zwycięzcy. Na modlitwę przybyło kierownictwo Policji, na czele z zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem. Obecny był komendant wojewódzki Policji w Gdańsku nadinsp. Andrzej Łapiński, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji oraz Irena Zając prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach oraz nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło przewodniczący Rady Fundacji.

Modlitwie odprawionej wraz z prawosławnymi kapelanami przewodniczył abp Jerzy (Pańkowski) prawosławny ordynariusz  wojskowy, delegat Świętego Soboru Biskupów Polskiego Autokefalicznego Kościoła Prawosławnego ds. Duszpasterstwa Służb Mundurowych.

Na zakończenie modlitwę odmówili także obecni na nabożeństwie: Ewangelicki Duszpasterz Policji ks. Marek Twardzik oraz Naczelny Kapelan Policji, duszpasterz Komendy Głównej Policji ks. Wojciech Juszczuk SAC.

Świąteczne nabożeństwo przygotował jak co roku Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot z Komendy Głównej Policji. Oprawę wokalną zapewnili prawosławni kapelani policyjni pod dyrekcją ppłk. Łukasza Goduna, proboszcza parafii św. Jerzego Zwycięzcy, dziekana Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych.

Tekst i zdjęcia Paweł Ostaszewski / Gazeta Policyjna

 • poczet sztandarowy polskiej Policji podczas prawosławnego nabożeństwa z okazji Święta Policji
 • duchowni podczas prawosławnego nabożeństwa z okazji Święta Policji
 • Zastępca KGP wraz z kierownictwem polskiej Policji podczas prawosławnego nabożeństwa z okazji Święta Policji
 • duchowny podczas odprawiania nabożeństwa z okazji Święta Policji
 • poczet sztandarowy polskiej Policji podczas prawosławnego nabożeństwa z okazji Święta Policji
 • Dyrektorzy Biur KGP podczas prawosławnego nabożeństwa z okazji Święta Policji
 • Uroczyste, prawosławne nabożeństwo w intencji policjantów, pracowników i ich rodzin z okazji Święta Policji
 • prawosławne nabożeństwo w intencji policjantów, pracowników i ich rodzin z okazji Święta Policji
 • duchowni podczas prawosławnego nabożeństwa w intencji policjantów, pracowników i ich rodzin z okazji Święta Policji
 • duchowni podczas prawosławnego nabożeństwa z okazji Święta Policji
 • Zastępca KGP dziękuje duchownemu za odprawienie nabożeństwa w intencji policjantów i pracowników Policji
 • wspólne zdjęcie duchownych oraz przedstawicieli Policji po nabożeństwie prawosławnym z okazji Święta Policji
Powrót na górę strony