Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Pamięci sierż. Grzegorza Załogi i będzińskich policjantów zmarłych w czasie pandemii

Data publikacji 08.08.2022

Wczoraj w Będzinie odbyły się uroczystości związane z 19. rocznicą tragicznej śmierci sierż. Grzegorza Załogi. Obchody rozpoczęły się od złożenia kwiatów na skwerze przed Komendą Powiatową Policji w Będzinie i zniczy pod obeliskiem "Poległym w Służbie Ojczyźnie". Następnie uczestnicy uroczystości rocznicowych udali się do kościoła pod wezwaniem Św. Trójcy na będzińskim wzgórzu zamkowym. Tam tradycyjnie już odprawiona została msza święta w intencji poległego policjanta oraz będzińskich mundurowych zmarłych w czasie pandemii. W uroczystościach uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej.

Wczoraj o godzinie 8:30 w Komendzie Powiatowej Policji w Będzinie rozpoczęły się uroczystości związane z XIX rocznicą tragicznej śmierci sierżanta Grzegorza Załogi. Uczestnicy uroczystości rocznicowych, w tym Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej oraz Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektor Artur Bednarek, zebrali się na skwerze przed budynkiem będzińskiej komendy, by złożyć symboliczne wiązanki kwiatów i zapalić znicze pod obeliskiem z pamiątkowymi tablicami "Poległym w Służbie Ojczyźnie" i "Pamięci sierżanta Grzegorza Załogi". Na początku uroczystości Komendant Powiatowy Policji w Będzinie inspektor Arkadiusz Więcek przywitał zgromadzonych gości, a następnie wygłosił przemówienie celem wspomnienia bohaterskiej postawy moralnej zastrzelonego stróża prawa. Następnie nastąpiło złożenie kwiatów pod obeliskiem. Jako pierwszy wieniec złożył Pan Henryk Załoga — ojciec śp. sierżanta Grzegorza Załogi, wraz z wnukami. Wieniec złożyli również Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektor Paweł Dobrodziej wraz z Zastępcą Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach inspektorem Arturem Bednarkiem oraz Komendantem Powiatowym Policji w Będzinie inspektorem Arkadiuszem Więckiem. W uroczystościach, obok rodziny poległego policjanta, uczestniczyło wielu gości, przedstawicieli Sejmu RP, lokalnego samorządu terytorialnego, zaprzyjaźnionych służb mundurowych oraz instytucji i urzędów, którzy również złożyli symboliczne kwiaty, co pokazuje, że pamięć o będzińskim policjancie nie gaśnie.

Uroczystości przeniosły się następnie do kościoła pod wezwaniem Świętej Trójcy na będzińskiej Górze Zamkowej. Nabożeństwo w intencji śp. sierżanta Grzegorza Załogi było celebrowane przez Kanclerza Kurii Sosnowieckiej księdza dr. Mariusza Karasia. Obecni bądź byli policjanci będzińskiej jednostki stworzyli oprawę liturgiczną, czynnie uczestnicząc we mszy świętej, która odprawiana była zgodnie z ceremoniałem policyjnym z udziałem Kompanii Honorowej Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Mszę zakończyła Modlitwa Policjanta i przemówienie Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinspektora Pawła Dobrodzieja, który przemówił do uczestników uroczystości, podkreślając bohaterską postawę tragicznie zmarłego policjanta.

Wspomnienie o sierżancie Grzegorzu Załodze

grafika przedstawia po lewej zdjęcie sierż. Grzegorza Załogi, po prawej stronie godło Polski, pod nim cytat ...strzec bezpieczeństwa Państwa i jego obywateli nawet z narażeniem życia... Poniżej napis: sierżant Grzegorz Załoga 21.06.1980 - 10.08.2003

W szeregi Policji wstąpił już jako dziewiętnastolatek, początkowo pełniąc służbę kandydacką w Oddziale Prewencji Komendy Stołecznej Policji w Warszawie. W listopadzie 2000 roku został przyjęty do służby w Ogniwie Patrolowo – Interwencyjnym Sekcji Prewencji Komendy Powiatowej Policji w Będzinie. Pełniąc służbę w będzińskim garnizonie, dał się poznać, jako policjant bardzo sumienny i zdyscyplinowany, rzetelnie i profesjonalnie wykonujący swoje obowiązki. Służba pełniona przez Grzegorza Załogę była wysoko oceniana i wielokrotnie wyróżniana przez przełożonych. To właśnie jego bohaterska postawa moralna dała o sobie znać i nie pozwoliła mu pozostać obojętnym 19 lat temu. W dniu 10 sierpnia 2003 roku sierżant Grzegorz Załoga, pełniąc służbę patrolową na terenie miasta, podjął pościg za sprawcami najścia na mieszkanie. W trakcie tego pościgu uciekający bandyta postrzelił śmiertelnie w głowę policjanta.

(KWP w Katowicach)

 • Policjanci tworzący pododdział przed budynkiem Komendy Powiatowej Policji w Będzinie
 • uczestnicy uroczystości stoją pod namiotem oraz grupa policjantów z wieńcami obok namiotu
 • goście, którzy uczestniczyli w uroczystości złożenia kwiatów pod obeliskiem przed Komendą Powiatową Policji w Będzinie na czele z Zastępcą Komendanta Głównego Policji insp. Pawłem Dobrodziejem
 • Policjanci Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach trzymają kwiaty do złożenia na obelisku, ku pamięci sierż. Grzegorza Załogi. Jeden z policjantów trzyma wieniec od Komendanta Głównego Policji
 • ojciec zmarłego policjanta wraz z wnukami składa wieniec pod obeliskiem
 • Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej w asyście Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Artura Bednarka oraz Komendanta Powiatowego Policji w Będzinie insp. Arkadiusza Więcka oddają honor po złożeniu kwiatów nad obeliskiem
 • Przedstawiciele służb mundurowych z powiatu będzińskiego składają kwiaty pod obeliskiem
 • Dwóch byłych Komendantów Policji wraz z kobietą składają kwiaty nad obeliskiem
 • Kwiaty złożone pod obeliskiem " Poległym w służbie ojczyźnie" im. sierż. Grzegorza Załogi
 • goście zgromadzeni w Kościele Świętej Trójcy w Będzinie, na czele z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem
 • Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach w asyście policjantów z kompanii honorowej w kościele
 • zaproszeni goście, na czele z Zastępcą Komendanta Głównego Policji nadinsp. Pawłem Dobrodziejem oraz innymi komendantami podczas mszy w kościele
Powrót na górę strony