Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Nowi policjanci w szeregach naszej formacji

Data publikacji 10.08.2022

Kolejnych policjantów przyjęliśmy do służby w naszej formacji. To 29 funkcjonariuszy Policji Lubelskiej, którzy uroczyście złożyli dziś ślubowanie i odebrali legitymacje służbowe. Młodych adeptów powitał w naszych szeregach Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie – nadinspektor Artur Bielecki.

To już kolejny, tym razem trzeci nabór do służby w Policji w tym roku. W szeregi Policji Lubelskiej wstąpiło 29 nowych funkcjonariuszy. Dziś młodzi adepci podczas uroczystej zbiórki zorganizowanej w Sali Odpraw KWP w Lublinie złożyli ślubowanie. Słowa policyjnej roty rozpoczynające się od słów "…Ja obywatel Rzeczypospolitej Polskiej świadom podejmowanych obowiązków policjanta...” wypowiedziało 24 policjantów i 5 policjantek.

Funkcjonariusze ślubują na Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie.

Młodych funkcjonariuszy powitał w naszych szeregach  Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie - nadinspektor Artur Bielecki. Z rąk komendanta stróże prawa otrzymali legitymacje służbowe.

Kapelan Lubelskiej Policji ksiądz Bogdan Zagórski błogosławi funkcjonariuszy.

Nowo przyjęci do lubelskiej Policji funkcjonariusze zostali wyłonieni w postępowaniu kwalifikacyjnym spośród szeregu kandydatów. Rekruci musieli przejść przez kilka etapów, obejmujących test wiedzy, ocenę sprawności fizycznej, test psychologiczny, rozmowę kwalifikacyjną oraz komisję lekarską. Dodatkowe punkty kandydaci zyskiwali za posiadane kwalifikacje. Wśród nowych mundurowych 17 posiada tytuł ratownika, a jeden – ratownika medycznego. Z kolei uprawnienia instruktora sportu posiada 11 policjantów, a instruktora sportów wodnych – 2 mundurowych. Siedmiu funkcjonariuszy posiada patent sternika motorowodnego, kolejnych dwóch – uprawnienia do wykonywania prac podwodnych.

Inspektor Artur Bielecki Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie gratuluje wstąpienia do służby.

Nowi adepci niebawem wyjadą na szkolenie podstawowe, a po jego ukończeniu będą dbać o bezpieczeństwo mieszkańców Lubelszczyzny pełniąc służbę w macierzystych jednostkach. Najwięcej funkcjonariuszy zasili Komendę Miejską Policji w Lublinie (9 osób) oraz Oddział Prewencji Policji w Lublinie (7 osób) .

Nowi funkcjonariusze w pierwszym planie zdjęcia w głębi rodziny funkcjonariuszy którzy przybyli na uroczystość.

Dzisiejsza uroczystość była także okazją do wręczenia funkcjonariuszom naszego garnizonu odznaki „Zasłużony Policjant” . To odznaczenie nadawane policjantom w uznaniu szczególnych zasług i osiągnięć służbowych, przyczyniających się do ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa lub porządku publicznego.  Dziś z rąk szefa lubelskiego garnizonu Policji nadinspektora Artura Bieleckiego odznakę „Zasłużony Policjant” odebrało 10 funkcjonariuszy.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie odznacz funkcjonariusza medalem.

Komendant gratulując odznaczonym funkcjonariuszom podziękował im za wzorową służbę, która niejednokrotnie wiązała się z oddaniem, nie tylko swojego czasu, ale przede wszystkim „serca”.

Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie zwraca się do młodych funkcjonariuszy.

Zwrócił się także do nowoprzyjętych  policjantów, by idąc nową drogą zawodową czerpali wzorce od swoich starszych kolegów, jak ci dziś odznaczeni, którzy w swojej służbie kierowali się profesjonalizmem, podejściem i zaangażowaniem. Młodym funkcjonariuszom życzył także by w swojej służbie dążyli do doskonałości.

Grupowe zdjęcie nowych funkcjonariuszy z Komendantem Wojewódzkim Policji w Lublinie.

W tym roku w szeregi lubelskiego garnizonu Policji wstąpiło łącznie ponad 150 nowych funkcjonariuszy. Następne przyjęcia w planowane są we wrześniu i w grudniu.

Zachęcamy do wstąpienia w szeregi Policji!

Broszura informacyjna.

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości.

komisarz Anna Kamola

 

 

 

Powrót na górę strony