Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Podsumowanie policyjnego zabezpieczenia 28. Pol’and’rock Festival

Data publikacji 11.08.2022

Tegoroczny „Pol’and’Rock” Festival odbył się na lotnisku Czaplinek – Broczyno. Kwestie organizacyjne związane z zapewnieniem bezpieczeństwa tak dużego wydarzenia były priorytetem i wiązały się z ogromnym zaangażowaniem Policji. Zachodniopomorscy policjanci, wspierani przez funkcjonariuszy z innych województw, dbali o bezpieczny przebieg tego wydarzenia.

Od momentu ogłoszenia decyzji o lokalizacji festiwalu współdziałaliśmy z innymi służbami odpowiedzialnymi za bezpieczeństwo, w tym z Państwową Strażą Pożarną, Żandarmerią Wojskową, Strażą Ochrony Kolei, Inspekcją Transportu Drogowego, Państwową Inspekcją Sanitarną, WOPR, Krajową Administracją Skarbową, Strażą Leśną i lokalnym samorządem. Wypracowano optymalne rozwiązania mające służyć odpowiedniemu zabezpieczeniu imprezy w formie operacji policyjnej, która w dniach od 2 do 7 sierpnia br. zaangażowała wszystkie piony – prewencji, służby kryminalnej oraz logistycznej.

W trosce o zapewnienie możliwości bezpośredniego kontaktu w trakcie festiwalu z Policją uruchomiony został Posterunek Polowy Policji w Czaplinku. W sprawdzaniu okolicy policjantom pomagał śmigłowiec z KWP w Szczecinie, a także drony.

Ważnym obszarem objętym policyjnym nadzorem było bezpieczeństwo w ruchu drogowym, ponieważ uczestnicy festiwalu dojeżdżali na teren imprezy własnymi pojazdami, transportem zbiorowym, a także pieszo. Funkcjonariusze ruchu drogowego kierowali ruchem i przeprowadzali kontrole pojazdów. Kluczowe były dni poprzedzające festiwal i dzień po jego zakończeniu, kiedy natężenie ruchu było największe. Kontrole trzeźwości pozwoliły na uniemożliwienie dalszej jazdy i stwarzania zagrożenia innym na drodze 2 kierującym w stanie nietrzeźwości.

W ramach operacji, ze względu na specyfikę okolic pięknego Czaplinka pełną akwenów i terenów leśnych, skierowaliśmy tam więcej patroli wodnych, policjantów na koniach oraz quadach.

Na dzień przed oficjalnym rozpoczęciem festiwalu służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo przeprowadziły sprawdzenie procedur reagowania w sytuacji zagrożenia terrorystycznego — wykrycia pakunku z niebezpiecznymi materiałami. W działaniach brał udział się Samodzielny Pododdział Kontrterrorystyczny Policji w Szczecinie.

W trakcie trwającej 6 dni operacji nasi funkcjonariusze 24 godziny na dobę dbali o bezpieczeństwo w rejonie festiwalu oraz w najbliższej okolicy. W tym okresie odnotowaliśmy 54 przestępstwa i zatrzymaliśmy 57 osób (głównie za posiadanie środków odurzających i naruszenie zakazu lotów). W omawianych dniach, w rejonie objętym działaniami doszło do jednego wypadku drogowego (potrącenie pieszej).

Ponadto w omawianym okresie wstawiliśmy 87 mandatów karnych za popełnione wykroczenia.

Na zakończenie działań dowódca operacji insp. Ryszard Gan - I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie podziękował wszystkim policjantom w nią zaangażowanym. Zachodniopomorskich funkcjonariuszy wspierali mundurowi z terenu kraju, w tym z oddziałów prewencji z Radomia, Płocka, Poznania, Krakowa, Bydgoszczy, Gorzowa Wlkp., i Łodzi, a także policjanci ruchu drogowego z Bydgoszczy, Gorzowa Wielkopolskiego, Poznania, Łodzi, Wrocławia. Pomagali nam policjanci wraz z końmi z Komendy Stołecznej Policji, KWP w Katowicach, Łodzi i Poznania, kryminalni oraz pododdziały kontrterrorystyczne z innych województw, na czele z Centralnym Pododdziałem Kontrterrorystycznym Policji „BOA”.

Nasze działania, jak zwykle przy tego rodzaju skali, były wspierane przez funkcjonariuszy innych służb i straży.

Filmowe podsumowanie zabezpieczenia „Pol’and’Rock” Festival zachodniopomorskiej Policji ►

(KWP w Szczecinie)

Film:

Zdjęcia: sierż. szt. Tomasz Lis, sierż. szt. Kamil Kłeczek, sierż. szt. Krystian Kłeczek, podinsp. Adrian Słowikowski, kom. Leszek Świderski, mł. asp. Łukasz Bąk

Montaż: sierż. szt. Tomasz Lis

 

 

 • dwaj policjanci na koniach i uczestnicy festiwalu idący drogą
 • policjant ruchu drogowego w trakcie regulowania ruchu podczas festiwalu
 • uczestnicy festiwalu wysiadający z pociągu na peronie dworca kolejowego i policjant
 • dwaj policjanci wśród uczestników festiwalu
 • dwaj policjanci i policjantka na koniach oraz kobieta z rowerem
 • policjant stojący przy drodze, po której jadą samochody
 • dwaj policjanci na motocyklach, w tle stoi radiowóz policyjny
 • policjant z psem służbowym na smyczy, w tle pojazdy policyjne
 • policjant zabezpieczający festiwal
 • zdjęcie terenu festiwalu z pokładu śmigłowca
 • funkcjonariusze samodzielnego pododdziału kontrterrorystycznego Policji stoją przy pojeździe policyjnym
 • policjant na koniu w trakcie zabezpieczenia
Powrót na górę strony