Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa współpraca służb na rzecz bezpieczeństwa drogowego

Data publikacji 25.08.2022

Krośnieńscy policjanci we współpracy z funkcjonariuszami słowackich służb, uczestniczyli w międzynarodowych działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Punkt kontrolny zorganizowano w rejonie słowackiego Świdnika, gdzie przebiega jeden z głównych szlaków komunikacyjnych wiodących na południe Europy.

Policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego krośnieńskiej komendy, uczestniczyli w transgranicznych działaniach kontroli stanu technicznego pojazdów, czasu pracy kierowców oraz sposobu zabezpieczenia i przewozu ładunków. Polscy policjanci współpracowali m.in. z funkcjonariuszami z Preszova, Koszyc, przedstawicielami słowackiej administracji finansowej, a także ministerstwa transportu i inspekcji pracy.

Na miejsce skoordynowanych działań kontrolnych wybrano jeden z parkingów w rejonie słowackiego Świdnika. Dobór miejsca nie był przypadkowy, gdyż przebiegająca tędy droga krajowa, stanowi główną arterię komunikacyjną północnej Słowacji i istotny element kanału tranzytowego tej części Europy. 

W efekcie przeprowadzonych działań ujawniono ponad 20 przypadków przekroczenia przepisów prawa drogowego. Większość z nich dotyczyła niewłaściwego stanu technicznego, a także przekroczenia dopuszczalnej masy całkowitej kontrolowanych pojazdów, nieprawidłowości związanych z czasem pracy kierowców oraz sposobu zabezpieczenia przewożonych ładunków. 

Organizacja tego typu działań sprzyja wymianie doświadczeń w wykrywaniu i zwalczaniu przestępczości transgranicznej oraz potwierdza wysoki poziom międzynarodowej współpracy służb w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa podróżującym po drogach regionu.

  • drogowa waga najazdowa, w tle policjant przy radiowozie
  • policjanci podczas kontroli na drodze krajowej w rejonie słowackiego Świdnika. Na zdjęciu widoczne radiowozy, funkcjonariusze oraz przejeżdżające samochody
  • policjanci podczas kontroli na drodze krajowej w rejonie słowackiego Świdnika. Na zdjęciu widoczne radiowozy, funkcjonariusze oraz przejeżdżające samochody
  • policjanci podczas kontroli na drodze krajowej w rejonie słowackiego Świdnika. Na zdjęciu widoczne radiowozy, funkcjonariusze oraz przejeżdżające samochody
  • policjanci kontrolują przewożony ładunek przez kierującego miniciężarówką
  • dwóch polskich policjantów w asyście siedzącego na motocyklu funkcjonariusza słowackiej policji
Powrót na górę strony