Aktualności

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Bezpieczna Droga do Szkoły

Data publikacji 31.08.2022

Rzecznik Prasowy KGP insp. Mariusz Ciarka i nadkom. Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego KGP na briefingu w Komendzie Głównej Policji podsumowali dzisiaj bezpieczeństwo podczas tegorocznych wakacji oraz zainaugurowali coroczną akcję „Bezpieczna droga do szkoły”, związaną z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym.

symbol graficzny w kształcie rombu. W śroku znajduje się białe koło, w którym widnieje duża litera R. Białe koło otoczone jest czerwoną obwódką. Całość znajduje się na tle granatowego rombu, kt.jpg

Wakacje są corocznie czasem intensywnej służby dla policjantów pionu ruchu drogowego. Codziennie na drogi wyjeżdżało ich średnio ponad 4 tysiące. Policjanci ruchu drogowego w całym kraju podczas okresu wakacyjnego byli zaangażowani w zapewnienie jak najwyższego poziomu bezpieczeństwa i porządku na drogach. Głównym celem ich działań było ograniczenie liczby wypadków i kolizji. Na Policyjnej Krajowej Mapie Wypadków Drogowych ze skutkiem śmiertelnym od 24 czerwca br. do 30 sierpnia br. odnotowano 372 punkty.

Okres wakacji miliony Polaków spędzało m.in. nad wodą i terenach przywodnych. Nad ich bezpieczeństwem czuwała m.in. Policja. Pomimo dużego zaangażowania różnego rodzaju służb, również w bieżącym roku doszło do tragicznych zdarzeń. Od 25 czerwca do 30 sierpnia bieżącego roku utonęły 164 osoby.

W czasie wakacji, policjanci podczas spotkań profilaktycznych starali się przekazać osobom wypoczywającym nad wodą podstawowe zasady bezpieczeństwa. Ponadto, podejmowali działania w zakresie oznakowania miejsc niebezpiecznych oraz obejmowali nadzorem, we współpracy z podmiotami wykonującymi ratownictwo wodne te miejsca, które zwyczajowo wykorzystywane są do kąpieli.

Od 1 lipca br. do dzisiaj, 31 sierpnia br., polscy policjanci pełnili również służbę na chorwackim wybrzeżu Adriatyku oraz w bułgarskich kurortach Morza Czarnego. Na mocy zawartych przez Komendanta Głównego Policji gen. insp. Jarosława Szymczyka porozumień, jak również zaproszeń skierowanych przez szefów chorwackich i bułgarskich policjantów, polscy funkcjonariusze asystowali chorwackim i bułgarskim kolegom, ale przede wszystkim pomagali polskim turystom, którzy jak każdego roku, licznie odpoczywali w Chorwacji i Bułgarii.

Od 18 lipca br. z kolei, przez dwa tygodnie, dwoje umundurowanych funkcjonariuszy włoskiej Policji pełniło służbę patrolową w Krakowie w ramach wypełniania zobowiązań wynikających z Porozumienia Wykonawczego pomiędzy Komendantem Głównym Policji Rzeczypospolitej Polskiej a Departamentem Bezpieczeństwa Publicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Włoskiej w sprawie zasad i warunków prowadzenia wspólnych patroli. Na mocy tego porozumienia włoscy funkcjonariusze asystowali i pomagali polskiej Policji podczas wspólnych patroli w Krakowie, miejscach najczęściej odwiedzanych przez włoskich turystów.

Po wakacyjnej przerwie uczniowie wracają do szkół. Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego, w pobliżu placówek oświatowo-wychowawczych, należy spodziewać się większego ruchu samochodów, jak i pieszych. Policyjnych patroli w tych miejscach na pewno nie zabraknie.

Policja przez cały wrzesień będzie prowadziła akcję informacyjno-edukacyjną pn. „Bezpieczna droga do szkoły”. Celem działań jest przypominanie i uświadamianie kierującym pojazdami o zachowaniu ostrożności w pobliżu szkół i placówek oświatowych, zwłaszcza w rejonie przejść dla pieszych, a także edukacja dzieci, rodziców, opiekunów i nauczycieli w zakresie bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

W pierwszych dniach nauki w okolicach szkół pojawi się więcej policyjnych patroli. Policjanci zwrócą uwagę na wszystkie nieprawidłowe zachowania uczestników ruchu drogowego zarówno kierujących, jak i pieszych. Będą przypominać kierującym pojazdami o zmniejszeniu prędkości przed przejściem tak, aby nie narazić na niebezpieczeństwo pieszego znajdującego się na tym przejściu albo na nie wchodzącego oraz o ustępowaniu pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na tym przejściu albo na nie wchodzącemu. 

Mundurowi zwrócą też uwagę czy pojazdy zatrzymujące się przy szkołach nie powodują zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub jego utrudnienia oraz czy dzieci są prawidłowo przewożone.

W ramach akcji „Bezpieczna Droga do Szkoły” będą też rozmawiać z najmłodszymi i ich opiekunami na temat zasad bezpiecznego poruszania się po drogach.

Ważnym elementem bezpieczeństwa w pobliżu szkół jest prawidłowe oznakowanie dróg. Dlatego w ostatnich tygodniach wakacji funkcjonariusze sprawdzali stan oznakowania i urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości kierowali pisma do zarządców dróg z wnioskiem o usunięcie nieprawidłowości lub o uzupełnienie oznakowania.

Policja przypomina, że powrót do szkoły, szczególnie po długiej przerwie, to wyzwanie nie tylko dla uczniów, ale też dla dorosłych. Nie zapomnijmy porozmawiać ze swoimi pociechami o elementarnych zasadach bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły. Dawajmy też dzieciom przykład jak bezpiecznie i rozważnie korzystać z drogi.

Opis plakatu dostepny cyfrowo znajduje się w załączniku pod tekstem

BRD KGP

Informacje z komend wojewódzkich dotyczące podsumowania wakacji i bezpiecznej drogi do szkoły:

Podsumowaliśmy wakacje 2022

Za nami jedne z bezpieczniejszych wakacji na Opolszczyźnie

Bezpieczna droga do szkoły na Opolszczyźnie

 • KWP w Gorzowie:

Witaj szkoło - wakacje były bezpieczne

Wojewódzka inauguracja roku szkolnego pod czujnym okiem policjantów
 

 • KWP w Krakowie:

Małopolscy policjanci ruchu drogowego rozpoczynają akcję „Bezpieczna droga do szkoły”

Podsumowanie zaangażowania małopolskiej Policji w zapewnienie bezpieczeństwa na obozach harcerskich podczas wakacji

 • KWP w Olsztynie:

Bezpieczna droga do szkoły na Warmii i Mazurach

 • KWP w Radomiu:

By dzieci bezpiecznie dotarły do szkoły…

Podsumowanie wakacji 2022 na mazowieckich drogach

 • KWP w Łodzi:

„Oko Speeda” nad szkołami

 • KWP w Kielcach:

Podsumowanie wakacji i bezpieczna droga do szkoły

 • KWP w Lublinie:

Podsumowanie wakacji na Lubelszczyźnie i rozpoczęcie akcji „Bezpieczna droga do szkoły”

 • KWP we Wrocławiu:

„Bezpieczna droga do szkoły” – działania dolnośląskich policjantów

Edukacja przez zabawę – czyli „Bezpieczna Droga do Szkoły” w wydaniu Dolnośląskich Policjantów

 • KWP w Gdańsku

Policjanci prowadzą działania „Bezpieczna droga do szkoły”

 • KWP w Rzeszowie

"Bezpieczna droga do szkoły" z Policją

"Bezpieczna droga do szkoły" - działania policjantów przy udziale radia "Leliwa"

 • dwaj oficerowie policji w mundurach podczas briefingu na salce konferencyjnej stoją przed mikrofonami. Z przodu widać kamery. W tle na ścianie widnieje napis: Policja, Komenda Główna Policji , a z boku w stojakach stoją biało - czerwone flagi
 • dwaj oficerowie policji w mundurach podczas briefingu na salce konferencyjnej stoją przed mikrofonami. Z przodu widać kamery. W tle na ścianie widnieje napis: Policja, Komenda Główna Policji , a z boku w stojakach stoją biało - czerwone flagi
 • oficer policji w mundurze podczas briefingu na salce konferencyjnej stoi przed mikrofonem i zwraca sie w bok, gdzie na ekranie wyświetlona jest mapa wypadków ze skutkiem śmiertelnym. Z przodu widać kamery. W tle na ścianie kawałek napisu Policja i logo Policji

Pliki do pobrania

Powrót na górę strony